Contributie 2022

Op 9 december 2020 hebben onze vrienden in Den Haag de mediawet aangepast. Een van de wijzigingen houdt in dat het minimumbedrag voor het lidmaatschapsgeld van omroepen nu is vastgesteld op € 8,50 per jaar. Dit was € 5,72. Wij hebben ervoor gekozen ons lidmaatschapsbedrag af te ronden op een tientje. Wel zo duidelijk. We beloven dat iedere cent van uw geld goed wordt besteed aan kwaliteitsjournalistiek en diepgravend onderzoek.
 
Op 01-05-2022 zijn er betaalherinneringen verzonden. In de tekst van de email wordt per abuis een bedrag genoemd van € 5,72. Dit is een onjuist bedrag en betreft de ‘oude’ contributie. In de e-mail zit een betaallink met de mogelijkheid de contributie te betalen. Bij het gebruik van de link wordt echter wel het correcte lidmaatschapsbedrag van € 10,- euro afgerekend. Onze welgemeende excuses hiervoor. Bij vragen over uw lidmaatschap of contributie kunt u mailen naar leden@ongehoordnederland.nl