Geschenkenregister

Door en aan de leden van de Raad van Toezicht en het bestuur zijn geen geschenken verstrekt.