Persberichten & Juridisch

Antwoord op reactie NPO op rapportage 4

Op 12 september 2023 ontving Ongehoord Nederland van de Raad van Bestuur van de NPO een reactie op de vierde rapportage die door ON! op 31 juli 2023 werd ingediend. De NPO concludeert hierin dat ON! niet voldoet aan de voorwaarden en criteria die door de NPO zijn gesteld aan het programma Ongehoord Nieuws

ON! is van mening dat de NPO zich – door het stellen van de eis van rapporteren – een handhavende bevoegdheid heeft toege√ęigend die op geen enkele wijze een wettelijke grondslag kent.