Rectificaties

OEPS!

Op deze pagina zetten we fouten of onvolkomenheden recht, gemaakt in onze tv- en radio/podcastrubrieken.

Mocht u ons op iets willen wijzen, stuur een bericht naar info@ongehoordnederland.tv.

Het is -gezien het redactiestatuut- aan de redactie voorbehouden om de afweging te maken welke op- of aanmerkingen worden geplaatst.

Ongehoord Nieuws van 15 december 2022

Donderdag 15 december impliceerde Yernaz Ramautarsing in de uitzending dat opiaten simpelweg te koop waren bij Walmart, een Amerikaanse supermarkt. Alhoewel Walmart op de vingers is getikt voor opiaten verkoop, ging het hierbij om opiaten die op recept werden verkocht bij apotheken van Walmart

Ongehoord Nieuws van 8 december 2022

In de uitzending van 8 december 2022 op 28:42min maakte de heer Guus Berkhout een berekening van de benodigde stroombehoefte om 10 miljoen elektrische auto’s op te laden. In zijn berekening vergat hij bij de uitkomst van zijn berekening het woord “miljoen” te noemen. In plaats van 500 miljoen kWh noemde hij 500 kWh. De juiste tekst / berekening dient daarmee te zijn: 10 miljoen auto’s hebben een opslagcapaciteit van 10 miljoen x 50 kWh = 500 miljoen kWh.

Ongehoord Nieuws van 22 november 2022

In de uitzending hebben we Bas Filippini aangekondigd als oprichter en als voorzitter van de stichting Privacy First. Bas Filippini is weliswaar oprichter van Privacy First maar sinds 2020 geen voorzitter meer van de stichting.

Column van Arnold van 20 oktober 2022

In de column van Arnold van 20 oktober wordt gesteld dat landen zoals Denemarken zijn gestopt met corona vaccinatie vanwege bijwerkingen. Volgens Nieuwscheckers klopt dat niet. 

Ongehoord Nieuws van 8 september 2022

In de uitzending van Ongehoord Nieuws van donderdag 8 september 2022 hebben wij aandacht besteed aan de podcast-uitzending van Yves Gijrath en Erik de Vlieger. In hun podcast behandelden zij een hen toegestuurd document waaruit de ontvangst van 750.000 euro van Stichting Open Nederland aan de directeur van het Centrum Infectiebestrijding Jaap van Dissel zou blijken. In voornoemde uitzending hebben wij dit besproken in de rubriek ‘Mediaoverzicht’ die tot doel heeft berichten uit andere media onder de aandacht te brengen. Belangrijk is te benadrukken dat er nooit gesteld noch geïnsinueerd is dat het hier ging om een vaststaand gegeven. Recent is bekend geworden dat Van Dissel geen geld heeft gekregen van Stichting Open Nederland.

Ongehoord Nieuws van 23 augustus 2022

Ongehoord Nieuws van 23 augustus 2022

Onderzoeksjournalist Peter Siebelt stelde dat Derk Sauer werkzaam geweest zou zijn bij Novib. Dit was incorrect. Peter Siebelt gaf na de uitzending aan dat hij zich versproken had en dat het Boudewijn Poelmann betrof die werkzaam was bij Novib.

Ongehoord Nieuws van 23 augustus 2022 

ON!-commentator Reinette Klever noemde Wopke Hoekstra per abuis “CDA-leider en vice-fractievoorzitter”, maar dit had moeten zijn “CDA-leider en vice-premier”. 

Ongehoord Nieuws van 13 april 2022

Presentator Ahmed Aarad zei in de aflevering Ongehoord Nieuws van 13 april dat boeren “in feite het minst uitstoten”.  De meeste ammoniak (86 procent), waaruit stikstof naast stikstofoxiden uit bestaat, komt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek echter vrij in de landbouw.
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-stikstof/stikstofemissies-naar-lucht