Rectificaties

OEPS!

Op deze pagina zetten we fouten of onvolkomenheden recht, gemaakt in onze tv- en radio/podcastrubrieken.

Mocht u ons op iets willen wijzen, stuur een bericht naar info@ongehoordnederland.tv.

Het is -gezien het redactiestatuut- aan de redactie voorbehouden om de afweging te maken welke op- of aanmerkingen worden geplaatst.

Tweede onderzoek NPO Ombudsman Ongehoord Nieuws aug – nov 2022

Ongehoord Nieuws van 22 november 2022

In de uitzending hebben we Bas Filippini aangekondigd als oprichter en als voorzitter van de stichting Privacy First. Bas Filippini is weliswaar oprichter van Privacy First maar sinds 2020 geen voorzitter meer van de stichting.

Column van Arnold van 20 oktober 2022

In de column van Arnold van 20 oktober wordt gesteld dat landen zoals Denemarken zijn gestopt met corona vaccinatie vanwege bijwerkingen. Volgens Nieuwscheckers klopt dat niet. 

Ongehoord Nieuws van 8 september 2022

In de uitzending van Ongehoord Nieuws van donderdag 8 september 2022 hebben wij aandacht besteed aan de podcast-uitzending van Yves Gijrath en Erik de Vlieger. In hun podcast behandelden zij een hen toegestuurd document waaruit de ontvangst van 750.000 euro van Stichting Open Nederland aan de directeur van het Centrum Infectiebestrijding Jaap van Dissel zou blijken. In voornoemde uitzending hebben wij dit besproken in de rubriek ‘Mediaoverzicht’ die tot doel heeft berichten uit andere media onder de aandacht te brengen. Belangrijk is te benadrukken dat er nooit gesteld noch geïnsinueerd is dat het hier ging om een vaststaand gegeven. Recent is bekend geworden dat Van Dissel geen geld heeft gekregen van Stichting Open Nederland.

Ongehoord Nieuws van 23 augustus 2022

Ongehoord Nieuws van 23 augustus 2022

Onderzoeksjournalist Peter Siebelt stelde dat Derk Sauer werkzaam geweest zou zijn bij Novib. Dit was incorrect. Peter Siebelt gaf na de uitzending aan dat hij zich versproken had en dat het Boudewijn Poelmann betrof die werkzaam was bij Novib.

Ongehoord Nieuws van 23 augustus 2022 

ON!-commentator Reinette Klever noemde Wopke Hoekstra per abuis “CDA-leider en vice-fractievoorzitter”, maar dit had moeten zijn “CDA-leider en vice-premier”. 

Ongehoord Nieuws van 13 april 2022

Presentator Ahmed Aarad zei in de aflevering Ongehoord Nieuws van 13 april dat boeren “in feite het minst uitstoten”.  De meeste ammoniak (86 procent), waaruit stikstof naast stikstofoxiden uit bestaat, komt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek echter vrij in de landbouw.
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-stikstof/stikstofemissies-naar-lucht