Rectificaties

OEPS!

Op deze pagina zetten we fouten of onvolkomenheden recht, gemaakt in onze tv- en radio/podcastrubrieken.

Mocht u ons op iets willen wijzen, stuur een bericht naar info@ongehoordnederland.tv.

Het is -gezien het redactiestatuut- aan de redactie voorbehouden om de afweging te maken welke op- of aanmerkingen worden geplaatst.

Ongehoord Nieuws van 23 mei 2023

In de uitzending van 23 mei 2023 jl. zonden we een kort clipje uit met daarin Minister van Financiën, Sigrid Kaag. We introduceerden dat clipje als beelden van de minister bij de Bilderbergconferentie in Portugal van dit jaar en daarmee vangt het clipje ook aan: we zien premier Mark Rutte en minister Kaag in Portugal op het vliegveld van Lissabon aankomen. Daarna zien we de minister in uitwisselingen met een journalist, mijnheer Josh Friedman.

Na voortschrijdend inzicht blijkt dat die laatste uitwisselingen van Friedman en minister Kaag van een eerdere Bilderbergconferentie waren en dat ze geplakt waren achter beelden van 2023.

Nu blijkt dat we die beelden tezamen abusievelijk gebracht hebben als zijnde van de Bilderbergconferentie van 2023. Onze excuses voor deze fout.

Ongehoord Nieuws van 4 mei 2023

In de uitzending van 4 mei 2023 [van 22:24 tot 23:21] maakt onze gast, Vlaams Parlementslid namens Vlaams Belang, Sam van Rooy, gebruik van een term die mogelijk weinig evidente bekendheid geniet: de “gangsterislam”. Op het gebruik van deze term ontvingen wij enkele reacties en leek het ons opportuun om wat verduidelijking te bieden.

Hoewel bij sommigen dus wellicht onbekend, wordt de term “gangsterislam” al langer gebezigd. Zo figureert ze bijvoorbeeld in een opiniestuk van psycholoog Timon Dias in de Volkskrant uit 2014. Daar lezen we onder andere:

Gangsterislam
Het is dan ook geen toeval dat Ibrahim Wijbenga, voormalig CDA-raadslid en ontvanger van meerdere jihadistische doodsbedreigingen, onlangs de term ‘gangsterislam’ poneerde. Bijgevallen door Edwin Bakker, hoogleraar terrorisme en contraterrorisme, belicht Wijbenga de waarschijnlijkheid dat terugkerende Syrië-veteranen hier in plaats van aanslagen overvallen zullen plegen om de jihad te financieren. Ook deze dynamiek werkt de verdere vervlechting van criminaliteit en religie in de hand.

Ongehoord Nieuws van 2 mei 2023

In de uitzending van dinsdag 2 mei 2023 [rond 38:30] stelde een van onze gasten, columniste Maaike van Charante over het AIVD Jaarverslag 2022:

“Het viel ook op in het AIVD-rapport dat er over het linkse activisme werd gezegd: “Er is geen enkele aanwijzing dat dat gaat radicaliseren.””

Dat is niet vreemd, want op pagina 16 van haar rapport, stelt de dienst over klimaatactivistische groepen:

“Dat kan ook gebeuren rond het thema klimaat. Dat werd afgelopen jaar een belangrijker onderwerp voor anarchisten. Ze zien dat in de context van hun strijd tegen ‘het kapitalistische autoritaire systeem’. Klimaatacties van links-activistische groepen in Nederland staan in een traditie van burgerlijk ongehoorzame, maar geweldloze actie waarmee de activisten de politieke agenda willen beïnvloeden. De AIVD heeft geen aanwijzingen dat deze groepen radicaliseren.”

Gasten zijn en blijven verantwoordelijk voor wat ze zelf beweren en bij onze omroep zijn zij – en dat zullen ze ook altijd blijven – vrij om hun visie en mening te geven en wat Maaike zegt, staat ook zo in het rapport. We willen voor de volledigheid aangeven dat de AIVD in haar Jaarverslag 2022 meldt dat ook links-extremisme tot radicalisering kan leiden. Op pagina 15 van haar rapport, stelt de dienst daarover:

“Maar er kan radicalisering plaatsvinden, bijvoorbeeld onder invloed van ideologie die haaks staat op de democratische rechtsorde, en door extremistische kopstukken. Enkele ontwikkelingen van afgelopen jaar kunnen mogelijk leiden tot zulke radicalisering, en maken het lastiger te voorspellen hoe groepen en personen uit de scene zich zullen gedragen.”

Ongehoord Nieuws van 23 maart 2023

Lentekriebels

In deze uitzending bespraken we in de studio de “Week van de Lentekriebels”: een programma van de Rutgers Stichting dat op basisscholen wordt ingezet om leerlingen seksueel mee te vormen.

Na de uitzending vroeg de Rutgers Stichting een onderzoek aan bij de NPO Ombudsman. Rutgers claimde dat wij in de itemvideo zonder toestemming van de stichting beeldmateriaal hadden gebruikt en dat we daarmee “de privacy van kwetsbare personen” en de Journalistieke Code zouden hebben geschonden.

In haar reactie van 10 mei 2023 liet NPO Ombudsman Margo Smit weten dat haar van een schending van de Journalistieke Code niets is gebleken en dat we de beelden zonder voorafgaande toestemming mochten gebruiken uit hoofde van het citaatrecht.

Ze stelt verder dat we de beelden in “voldoende passende context gebruikt” hebben en dat “niet hard te maken” is dat we de privacy van kwetsbare personen zouden hebben geschonden, omdat Rutgers de beelden in kwestie “zelf al via een openbaar platform had verspreid.”

Ongehoord Nieuws van 15 december 2022

Donderdag 15 december impliceerde Yernaz Ramautarsing in de uitzending dat opiaten simpelweg te koop waren bij Walmart, een Amerikaanse supermarkt. Alhoewel Walmart op de vingers is getikt voor opiaten verkoop, ging het hierbij om opiaten die op recept werden verkocht bij apotheken van Walmart.

Ongehoord Nieuws van 8 december 2022

In de uitzending van 8 december 2022 op 28:42min maakte de heer Guus Berkhout een berekening van de benodigde stroombehoefte om 10 miljoen elektrische auto’s op te laden. In zijn berekening vergat hij bij de uitkomst van zijn berekening het woord “miljoen” te noemen. In plaats van 500 miljoen kWh noemde hij 500 kWh. De juiste tekst / berekening dient daarmee te zijn: 10 miljoen auto’s hebben een opslagcapaciteit van 10 miljoen x 50 kWh = 500 miljoen kWh.

Ongehoord Nieuws van 22 november 2022

In de uitzending hebben we Bas Filippini aangekondigd als oprichter en als voorzitter van de stichting Privacy First. Bas Filippini is weliswaar oprichter van Privacy First maar sinds 2020 geen voorzitter meer van de stichting.

Column van Arnold van 20 oktober 2022

In de column van Arnold van 20 oktober wordt gesteld dat landen zoals Denemarken zijn gestopt met corona vaccinatie vanwege bijwerkingen. Volgens Nieuwscheckers klopt dat niet. 

Ongehoord Nieuws van 8 september 2022

In de uitzending van Ongehoord Nieuws van donderdag 8 september 2022 hebben wij aandacht besteed aan de podcast-uitzending van Yves Gijrath en Erik de Vlieger. In hun podcast behandelden zij een hen toegestuurd document waaruit de ontvangst van 750.000 euro van Stichting Open Nederland aan de directeur van het Centrum Infectiebestrijding Jaap van Dissel zou blijken. In voornoemde uitzending hebben wij dit besproken in de rubriek ‘Mediaoverzicht’ die tot doel heeft berichten uit andere media onder de aandacht te brengen. Belangrijk is te benadrukken dat er nooit gesteld noch geïnsinueerd is dat het hier ging om een vaststaand gegeven. Recent is bekend geworden dat Van Dissel geen geld heeft gekregen van Stichting Open Nederland.

Ongehoord Nieuws van 23 augustus 2022

Ongehoord Nieuws van 23 augustus 2022

Onderzoeksjournalist Peter Siebelt stelde dat Derk Sauer werkzaam geweest zou zijn bij Novib. Dit was incorrect. Peter Siebelt gaf na de uitzending aan dat hij zich versproken had en dat het Boudewijn Poelmann betrof die werkzaam was bij Novib.

Ongehoord Nieuws van 23 augustus 2022 

ON!-commentator Reinette Klever noemde Wopke Hoekstra per abuis “CDA-leider en vice-fractievoorzitter”, maar dit had moeten zijn “CDA-leider en vice-premier”.