Rectificaties

OEPS!

Op deze pagina zetten we fouten of onvolkomenheden recht, gemaakt in onze tv- en radio/podcastrubrieken.

Mocht u ons op iets willen wijzen, stuur een bericht naar info@ongehoordnederland.tv.

Het is -gezien het redactiestatuut- aan de redactie voorbehouden om de afweging te maken welke op- of aanmerkingen worden geplaatst.

Ongehoord Nieuws van dinsdag 5 december 2023

Tijdens de uitzending van Ongehoord Nieuws van 5 december 2023 over bijwerkingen van het coronavaccinatie wordt op 23.58 een tabel getoond. Abusievelijk wordt daarbij het bijwerkingscentrum Lareb als bron vermeld. Dat is onjuist. Onze excuses daarvoor.

Ongehoord Nieuws van dinsdag 21 november 2023

In de uitzending van 21 november 2023 jl. zond ON! een itemvideo uit waarin werkloosheidscijfers uit 2010 werden vergeleken met 2023. Als bron voor het cijfer voor 2010 dat ON! citeerde (241.000) heeft ON! het aantal geregistreerde werklozen in juni 2010 genomen van de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de uitzendingen van Ongehoord Nieuws gebruikt ON! bij voorkeur de cijfers van het CBS, omdat het instituut een goede reputatie heeft waar het gaat om betrouwbaarheid.

Een collega journalist trok de betrouwbaarheid van de door ons geciteerde cijfers in twijfel. Hij verwees naar het jaargemiddelde van 426.000 dat als het cijfer voor 2010 had moeten gelden.

Het cijfer van 241.000 voor juni 2010 dat ON! gebruikte komt zoals gezegd ook bij het CBS vandaan. In reactie daarop kwam het CBS zelf hier zelfs met een heel ander cijfer van 553.000 voor juni 2010.

Als reden voor het verschil tussen de cijfers stelt het CBS dat het cijfer van 553.000 berekend is nadat de historische werkloosheidscijfers zijn “teruggelegd tot 2003,” nadat het een definitiewijziging en een methodewijziging heeft doorgevoerd.

ON! was ten tijde van het samenstellen van het item van de definitiewijziging, noch van de herberekening door het CBS van de werkloosheidscijfers op de hoogte.

ON!-podcast De Verkiezingen week 40

Op woensdag 4 oktober 2023 werd de mede-voorman van de Duitse politieke partij AfD Tino Chrupalla plotseling onwel tijdens een campagnebijeenkomst. Hij bracht een nacht door op de intensive care. In de ON!-podcast De Verkiezingen werd aandacht besteed aan voornoemd incident. Bronnen rondom het AfD stellen dat Chrupalla slachtoffer is geworden van een gerichte aanval. Dit zou passen in eerdere demonisering en dreigend geweld waardoor mede-voorvrouw Alice Weidel eerder moest onderduiken. Eveneens zou er door het ziekenhuis waar Chrupalla werd behandeld gesproken worden van een “Intox” hetgeen kan worden vertaald als “vergiftiging”: Chrupalla zou met een injectienaald een vergiftigend middel toegediend hebben gekregen. Het Duitse OM meldde daarentegen dat er na een eerste onderzoek echter geen aanwijzingen zijn voor een gerichte aanval of vergiftiging. Verder onderzoek loopt nog. In de podcast is het incident aan de orde gekomen, maar werd niet vermeld dat het onderzoek nog loopt en de precieze toedracht van het voorval nog onbekend is. Dat had wel moeten gebeuren.

Ongehoord Nieuws van donderdag 5 oktober 2023

In de uitzending van donderdag 5 oktober 2023 over de opkomst van de wolf in Nederland stelde onze gast Nynke Koopmans dat ‘er verhalen en bewijzen zijn dat wolven gefokt zijn in het oosten van Europa en hierheen gebracht zijn’. Hoewel we een opinieprogramma zijn waarin iedereen zijn mening mag verkondigen, willen we vermelden dat voor de stelling dat wolven naar Nederland zijn gebracht geen sluitend bewijs bestaat.

Ongehoord Nieuws van donderdag 14 september 2023

In de uitzending van Ongehoord Nieuws van donderdag 14 september 2023 werd aandacht besteed aan de naderende boostercampagne die gepland staat voor het najaar van dit jaar. Er werd voorafgaand aan het gesprek in de studio over dit onderwerp een reportage getoond waarin een slachtoffer van vaccinatieschade haar verhaal deed. Gezien de controverse die er leeft rondom dit onderwerp is enige uitleg van belang.

Het slachtoffer dat in de reportage aan het woord komt, kreeg klachten na het toedienen van het AstraZeneca-vaccin. Door artsen is vastgesteld dat deze klachten het gevolg waren van dit vaccin. Inmiddels is het AstraZeneca-vaccin van de markt gehaald. Toch zijn er ook omtrent de vaccins die nog wel op de markt zijn – zoals het vaccin van Pfizer en Moderna – bijwerkingen gemeld. Deze bijwerkingen worden in Nederland bijgehouden door het Lareb. Hoewel de kans op bijwerkingen klein is, zo wordt in de disclaimer voorafgaand aan het gesprek in de studio door de presentator vermeld, roept dit toch de vraag op of eventuele zorgen rondom de nieuwe vaccinatiecampagne legitiem (kunnen) zijn. ON! vindt dat deze zorgen, die leven in wetenschap, politiek en maatschappij, aandacht verdienen in de media.

In de studio is Jan Grandjean, emeritus-hoogleraar cardiothoracale chirurgie en voorzitter van het Artsen Collectief, te gast om zijn visie op dit onderwerp uiteen te zetten. Belangrijk is hierbij op te merken dat er, zoals in de studio ook benadrukt werd, nog veel onduidelijkheid bestaat over de hoeveelheid bijwerkingen en het verband tussen de bijwerkingen en vaccinatie tegen covid-19. Veelal is het lastig om een direct, ofwel causaal, verband te schetsen tussen de bijwerking en de vaccinatie. Zo benadrukt Grandjean zelf ook wanneer hij een persoon in zijn omgeving beschrijft die te maken kreeg met een tia. Grandjean vroeg deze persoon of hij gevaccineerd was – een belangrijke vraag, volgens hem, die maar weinig gesteld wordt. ON! is van mening dat het stellen van deze vragen en vooral duidelijkheid verkrijgen over dit onderwerp van belang is. Daarom kiest zij ervoor deze ongehoorde visie op dit onderwerp aan het licht te brengen, hetgeen ook expliciet in het verlengde ligt van de reden waarom ON! is toegelaten tot het publiek bestel.

Grandjean doet verder een aantal uitspraken over de werking van de vaccinatie, de status van de vaccinaties op dit moment en het coronavirus in het algemeen. Deze uitspraken zijn gebaseerd op zijn toereikende medische kennis, grondig door hem verricht onderzoek en zijn interpretatie van de huidige medische stand van zaken. Benadrukt dient te worden dat Grandjean een expert is; een deskundige die vanuit deze hoedanigheid zijn interpretatie en duiding van de feiten naar voren brengt.

Ongehoord Nieuws van dinsdag 7 september 2023

Verpleegkundige Carla Alderden ergerde zich aan de uitzending van donderdag 7 september 2023 waarin onder andere de stijging van de kosten van de zorgverzekering ter sprake kwam. Zij wil graag iets toevoegen.

‘Jullie geven hier 100% schuld aan de regering. Dit vind ik te ver gaan, er is voor mij een gedeelde schuld. Ook de burger heeft schuld. Ik werk in het ziekenhuis. Er komen zoveel mensen op Spoed Eisende Hulp door drank, vechtpartijen en dat kost ook klauwen met geld.

Er moeten bij mensen vaak allerlei onderzoeken gedaan worden die heel veel geld kosten, maar regelmatig niet nodig zijn of kwaliteit van leven vooral bij hoge leeftijd echt niet relevant zijn. Soms denk ik wel eens: mag iemand van boven de 90 die al een slechte kwaliteit van leven heeft en er dan toch van alles op medisch gebied uit de kast gehaald moet worden en geen meerwaarde aan kwaliteit geeft ook gewoon op natuurlijke manier sterven?

Hier kan zoveel op bezuinigd worden!!

We zouden als burger ook een beetje gezonder kunnen leven.’

Ongehoord Nederland campagnefilmpje 9 september 2023

In het campagnefilmpje van 6 september zijn beelden gebruikt zonder toestemming. Op het moment dat werd aangegeven dat men daar bezwaar tegen had, zijn de beelden offline gehaald. 

Ongehoord Nieuws van 8 juni 2023

Donderdag 8 juni stelde Maaike van Charante in Ongehoord Nieuws dat de FBI en CIA opzettelijk de Democratische presidentskandidaat in 2016 Hillary Clinton zouden hebben geholpen om Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump te besmeuren met aantijgingen over zijn mogelijke banden met Rusland. In het Durham-rapport, waar de uitzending op gebaseerd was, staat dat dit niet bewezen is.

Ongehoord Nieuws van 23 mei 2023

In de uitzending van 23 mei 2023 jl. zonden we een kort clipje uit met daarin Minister van Financiën, Sigrid Kaag. We introduceerden dat clipje als beelden van de minister bij de Bilderbergconferentie in Portugal van dit jaar en daarmee vangt het clipje ook aan: we zien premier Mark Rutte en minister Kaag in Portugal op het vliegveld van Lissabon aankomen. Daarna zien we de minister in uitwisselingen met een journalist, mijnheer Josh Friedman.

Na voortschrijdend inzicht blijkt dat die laatste uitwisselingen van Friedman en minister Kaag van een eerdere Bilderbergconferentie waren en dat ze geplakt waren achter beelden van 2023.

Nu blijkt dat we die beelden tezamen abusievelijk gebracht hebben als zijnde van de Bilderbergconferentie van 2023. Onze excuses voor deze fout.

Ongehoord Nieuws van 4 mei 2023

In de uitzending van 4 mei 2023 [van 22:24 tot 23:21] maakt onze gast, Vlaams Parlementslid namens Vlaams Belang, Sam van Rooy, gebruik van een term die mogelijk weinig evidente bekendheid geniet: de “gangsterislam”. Op het gebruik van deze term ontvingen wij enkele reacties en leek het ons opportuun om wat verduidelijking te bieden.

Hoewel bij sommigen dus wellicht onbekend, wordt de term “gangsterislam” al langer gebezigd. Zo figureert ze bijvoorbeeld in een opiniestuk van psycholoog Timon Dias in de Volkskrant uit 2014. Daar lezen we onder andere:

Gangsterislam
Het is dan ook geen toeval dat Ibrahim Wijbenga, voormalig CDA-raadslid en ontvanger van meerdere jihadistische doodsbedreigingen, onlangs de term ‘gangsterislam’ poneerde. Bijgevallen door Edwin Bakker, hoogleraar terrorisme en contraterrorisme, belicht Wijbenga de waarschijnlijkheid dat terugkerende Syrië-veteranen hier in plaats van aanslagen overvallen zullen plegen om de jihad te financieren. Ook deze dynamiek werkt de verdere vervlechting van criminaliteit en religie in de hand.

Ongehoord Nieuws van 2 mei 2023

In de uitzending van dinsdag 2 mei 2023 [rond 38:30] stelde een van onze gasten, columniste Maaike van Charante over het AIVD Jaarverslag 2022:

“Het viel ook op in het AIVD-rapport dat er over het linkse activisme werd gezegd: “Er is geen enkele aanwijzing dat dat gaat radicaliseren.””

Dat is niet vreemd, want op pagina 16 van haar rapport, stelt de dienst over klimaatactivistische groepen:

“Dat kan ook gebeuren rond het thema klimaat. Dat werd afgelopen jaar een belangrijker onderwerp voor anarchisten. Ze zien dat in de context van hun strijd tegen ‘het kapitalistische autoritaire systeem’. Klimaatacties van links-activistische groepen in Nederland staan in een traditie van burgerlijk ongehoorzame, maar geweldloze actie waarmee de activisten de politieke agenda willen beïnvloeden. De AIVD heeft geen aanwijzingen dat deze groepen radicaliseren.”

Gasten zijn en blijven verantwoordelijk voor wat ze zelf beweren en bij onze omroep zijn zij – en dat zullen ze ook altijd blijven – vrij om hun visie en mening te geven en wat Maaike zegt, staat ook zo in het rapport. We willen voor de volledigheid aangeven dat de AIVD in haar Jaarverslag 2022 meldt dat ook links-extremisme tot radicalisering kan leiden. Op pagina 15 van haar rapport, stelt de dienst daarover:

“Maar er kan radicalisering plaatsvinden, bijvoorbeeld onder invloed van ideologie die haaks staat op de democratische rechtsorde, en door extremistische kopstukken. Enkele ontwikkelingen van afgelopen jaar kunnen mogelijk leiden tot zulke radicalisering, en maken het lastiger te voorspellen hoe groepen en personen uit de scene zich zullen gedragen.”

Ongehoord Nieuws van 23 maart 2023

Lentekriebels

In deze uitzending bespraken we in de studio de “Week van de Lentekriebels”: een programma van de Rutgers Stichting dat op basisscholen wordt ingezet om leerlingen seksueel mee te vormen.

Na de uitzending vroeg de Rutgers Stichting een onderzoek aan bij de NPO Ombudsman. Rutgers claimde dat wij in de itemvideo zonder toestemming van de stichting beeldmateriaal hadden gebruikt en dat we daarmee “de privacy van kwetsbare personen” en de Journalistieke Code zouden hebben geschonden.

In haar reactie van 10 mei 2023 liet NPO Ombudsman Margo Smit weten dat haar van een schending van de Journalistieke Code niets is gebleken en dat we de beelden zonder voorafgaande toestemming mochten gebruiken uit hoofde van het citaatrecht.

Ze stelt verder dat we de beelden in “voldoende passende context gebruikt” hebben en dat “niet hard te maken” is dat we de privacy van kwetsbare personen zouden hebben geschonden, omdat Rutgers de beelden in kwestie “zelf al via een openbaar platform had verspreid.”

Ongehoord Nieuws van 15 december 2022

Donderdag 15 december impliceerde Yernaz Ramautarsing in de uitzending dat opiaten simpelweg te koop waren bij Walmart, een Amerikaanse supermarkt. Alhoewel Walmart op de vingers is getikt voor opiaten verkoop, ging het hierbij om opiaten die op recept werden verkocht bij apotheken van Walmart.

Ongehoord Nieuws van 8 december 2022

In de uitzending van 8 december 2022 op 28:42min maakte de heer Guus Berkhout een berekening van de benodigde stroombehoefte om 10 miljoen elektrische auto’s op te laden. In zijn berekening vergat hij bij de uitkomst van zijn berekening het woord “miljoen” te noemen. In plaats van 500 miljoen kWh noemde hij 500 kWh. De juiste tekst / berekening dient daarmee te zijn: 10 miljoen auto’s hebben een opslagcapaciteit van 10 miljoen x 50 kWh = 500 miljoen kWh.

Ongehoord Nieuws van 22 november 2022

In de uitzending hebben we Bas Filippini aangekondigd als oprichter en als voorzitter van de stichting Privacy First. Bas Filippini is weliswaar oprichter van Privacy First maar sinds 2020 geen voorzitter meer van de stichting.

Column van Arnold van 20 oktober 2022

In de column van Arnold van 20 oktober wordt gesteld dat landen zoals Denemarken zijn gestopt met corona vaccinatie vanwege bijwerkingen. Volgens Nieuwscheckers klopt dat niet. 

Ongehoord Nieuws van 8 september 2022

In de uitzending van Ongehoord Nieuws van donderdag 8 september 2022 hebben wij aandacht besteed aan de podcast-uitzending van Yves Gijrath en Erik de Vlieger. In hun podcast behandelden zij een hen toegestuurd document waaruit de ontvangst van 750.000 euro van Stichting Open Nederland aan de directeur van het Centrum Infectiebestrijding Jaap van Dissel zou blijken. In voornoemde uitzending hebben wij dit besproken in de rubriek ‘Mediaoverzicht’ die tot doel heeft berichten uit andere media onder de aandacht te brengen. Belangrijk is te benadrukken dat er nooit gesteld noch geïnsinueerd is dat het hier ging om een vaststaand gegeven. Recent is bekend geworden dat Van Dissel geen geld heeft gekregen van Stichting Open Nederland.

Daarnaast noemde de heer Pieter Lakeman in deze uitzending dat de heer Bart van Kent van D66 is. De heer Van Kent is echter Tweede Kamerlid namens de SP.

Ongehoord Nieuws van 23 augustus 2022

Ongehoord Nieuws van 23 augustus 2022

Onderzoeksjournalist Peter Siebelt stelde dat Derk Sauer werkzaam geweest zou zijn bij Novib. Dit was incorrect. Peter Siebelt gaf na de uitzending aan dat hij zich versproken had en dat het Boudewijn Poelmann betrof die werkzaam was bij Novib.

Ongehoord Nieuws van 23 augustus 2022 

ON!-commentator Reinette Klever noemde Wopke Hoekstra per abuis “CDA-leider en vice-fractievoorzitter”, maar dit had moeten zijn “CDA-leider en vice-premier”.