Privacybeleid

In het kader van regelgeving die door de Europese Unie is opgesteld, verklaren wij hierbij dat Omroep Ongehoord Nederland, gevestigd aan de Oder 20, Unit C9792, 2491 DC, ‘s-Gravenhage verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking die voortkomt uit deze website.

Persoonlijke gegevens
We verwerken uw persoonsgegevens doordat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt in het kader van lidmaatschap van onze vereniging. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Heeft u vragen dan kunt u ons bereiken via het e-mailadres onderaan deze pagina.

De betreffende gegevens zijn:
Voornaam
Achternaam
E-mail
Geboortedatum
Adres
Registratiedatum

Registreren is bedoeld om lid te worden of om -indien nodig- contact met u op te kunnen nemen. De verwerking is noodzakelijk om u de diensten met betrekking tot uw lidmaatschap te kunnen leveren. Dat wil zeggen om uw inschrijving en/of betaling af te handelen, u te kunnen e-mailen indien dit nodig is in verband met uw lidmaatschap van de vereniging en om u te informeren over eventuele wijzigingen.

Nieuwsbrieven
Voor nieuwsbrieven per e-mail kunt u zich altijd afmelden via een link onderaan elke nieuwsbrief. Wij verkopen geen e-mail of andere gegevens.

Betalingen
De betalingen voor het lidmaatschap en donaties lopen via payment service provider Stripe. Hier vindt u meer over wat Stripe doet met uw gegevens.

Bewaren van gegevens
Wij bewaren uw gegevens zolang als dat nodig is om u gebruik te laten maken van uw lidmaatschap. Wanneer uw lidmaatschap is beëindigd, worden uw gegevens gewist, tenzij wij een wettelijke plicht hebben om de gegevens langer te bewaren.

Inzage en wijzigen van gegevens
Wilt u uw gegevens inzien, corrigeren of verwijderen, ons gebruik daarvan beperken, bezwaar maken tegen ons gebruik van uw gegevens of uw gegevens ontvangen of laten overzetten naar een andere partij? Neem dan contact op via het e-mailadres onder aan onze pagina. Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klachten
Klachten kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van gegevens
We nemen de bescherming van u gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via het e-mailadres onder aan deze pagina.

We hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL en TLS). Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje. Toegang tot persoonsgegevens is ingeperkt en wordt actief gemonitord.

Contact
Onze functionaris gegevensbescherming is te bereiken via fg@ongehoordnederland.tv of via het contactformulier op onze website.