NPO server error

Korte clips

“Het Rijk weigert te betalen”

Over twee maanden zijn de gemeenteraadsverkiezingen, Ongehoord Nederland trapt af in het Ongehoord Nieuwscafé met Richard de Mos, lijsttrekker van Groep de Mos in Den Haag. “Het Rijk gooit allerlei taken over de schutting bij de gemeenten, met minder geld. We lopen daar gewoon vast. De gemeente moet bezuinigen of belasting omhoog doen.”

Decentralisatie

Sinds 2015 decentraliseert de Rijksoverheid veel taken naar de gemeentes, die moeten nu uitvinden hoe ze met al die taken omgaan. Financiële steun ontbreekt volgens de Mos: “Het Rijk weigert te betalen”. Het Rijk kan zo bezuinigen, terwijl de gemeenten hun werkdruk zien stijgen. De kosten van de jeugdzorg lopen volgens de Mos “de spuigaten uit”. Hij is van mening dat deze taken eigenlijk moeten worden teruggeven aan het Rijk.

Pragmatisch

Lokale partijen deden het bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen goed, maar liefst 29% van de stemmen ging naar een lokale partij. Volgens de Mos ligt de aantrekkingskracht in de vrijheid die lokale partijen hebben. “Lokale partijen zijn geen verantwoording schuld aan de landelijke afdelingen. Wij kijken naar pragmatische oplossingen en wat het beste voor Den Haag is.”

Subsidie

Er zit ook een nadeel aan een lokale partij zijn, ze ontvangen namelijk geen subsidie vanuit de overheid. De pot van €25 miljoen aan subsidie is enkel toegankelijk voor partijen op nationaal niveau. Richard de Mos, net als alle andere lokale partijen, begint daardoor met een achterstand. De lokale VVD kan campagnemateriaal e.d. overnemen van de landelijke partij.

Verdonk

Rita Verdonk maakt de overstap naar de lokale politiek en wordt de nummer twee van Groep de Mos. Volgens de Mos is het leuke eraan dat “je heel snel problemen kunt oplossen”. Bang voor Rita Verdonk is hij niet. “Voor mij is het belangrijk dat Den Haag beter bestuurd wordt.”

Problemen, die zijn er nog genoeg. De Mos richt zich in de Ongehoord Nederland podcast op veiligheid, financiën, en “een woningnood waar je ‘u’ tegen zegt”.