Persberichten & Juridisch

Frontale aanval NPO op persvrijheid

Het voornemen van de Raad van Bestuur van de NPO om maximaal 15% van het voor Ongehoord Nederland vastgestelde budget in te houden is een frontale aanval op het voortbestaan van ons als omroep en de persvrijheid in Nederland.

De Raad van Bestuur baseert zijn voornemen op de vorige week gepubliceerde bevindingen van de NPO-Ombudsman.

Wij bestrijden de conclusies uit het rapport van de NPO-Ombudsman nadrukkelijk. Wij betreuren dat nog voordat ons om een weerwoord is gevraagd de Raad van Bestuur al tot zo’n draconische maatregel wil overgaan. Ongehoord Nederland is door de Minister van OC&W pas recent toegelaten in het publieke bestel vanwege de “ongehoorde” visie op grote maatschappelijke thema’s, zoals de gevolgen van massa-immigratie, doorgeslagen klimaatbeleid en de toenemende macht van de EU. Het kortwieken van ons, als een jonge omroep, maakt het verkondigen van deze andere politieke boodschap, bijvoorbeeld over het coronabeleid en het onteigenen van boeren, binnen het publieke bestel hierdoor zo goed als onmogelijk en riekt daarom naar onversneden censuur.

Namens het bestuur van Ongehoord Nederland,


Arnold Karskens
Voorzitter