Persberichten & Juridisch

Persbericht over strafkorting NPO

Ongehoord Nederland is positief gestemd dat de Raad van Bestuur van de NPO terugkomt op zijn voornemen om onze omroep een strafkorting van mogelijk zo’n 600.000 euro op te leggen omdat we de Journalistieke Code NPO zouden hebben geschonden. De boete is verlaagd tot 94.442,43 euro.

Dat is nog steeds heel veel geld voor onze jonge omroep, geld dat we dus niet kunnen besteden aan verbetering van onze programma’s. Maar belangrijker: Ongehoord Nederland is het principieel oneens met de Raad van Bestuur dat wij een strafkorting verdienen omdat wij bepaalde, blijkbaar ongewenste, meningen hebben laten horen over bijvoorbeeld de enorme massa-immigratie en de gevolgen van de doorgeslagen klimaat-en milieumaatregelen in ons land voor boer en burger. Een boete, omdat wij gekozen volksvertegenwoordigers in onze uitzendingen uitgebreid aan het woord laten.

Laat dit duidelijk zijn: Ongehoord Nederland discrimineert niet en wil iedereen een podium geven over onderwerpen als de toenemende macht van de Europese Unie tot de gevolgen van de coronamaatregelen. De nieuwsbol van de andere zijde belichten is onze missie en vormt de hoofdreden dat we vanaf 1 januari 2022 van de Mediaminister mochten toetreden tot het publieke bestel. 

Daarom beraden wij ons op juridische stappen tegen de strafmaatregel van de Raad van Bestuur. Omroep ON! blijft pal staan voor de vrijheid van meningsuiting en is tegen iedere censuurmaatregel. Het ongehoorde geluid moet gehoord kunnen blijven worden in een volwassen democratie.

Namens het bestuur van omroepvereniging Ongehoord Nederland
Arnold Karskens 
Voorzitter
Hilversum 7 juli 2022