Achtergronden & opinie

Paul Cliteur: ‘De eisen die NPO Ombudsman stelt, doen geen recht aan beginselen democratische rechtsstaat, Mediawet en Journalistieke Code NPO.’

Het hierna volgende rapport is een commentaar op het rapport van de Ombudsman over ON! geschreven door Paul Cliteur: “Onderzoek naar schending van de Journalistieke Code in publicaties van omroep ON (en hoe dit de journalistiek bij alle publieke omroepen aangaat)”.