Persberichten

“Tweede sanctie NPO onterecht en ongepast”

Ongehoord Nederland vindt de tweede financiële sanctie van 56.065,45 euro, die de Raad van Bestuur van de NPO aan omroep ON! oplegt wegens “niet samenwerken”, onterecht en ongepast.

Deze maatregel is een verdere escalatie vanuit de NPO met mogelijk gevolg dat een jonge ledenomroep, die een belangrijke opinie vertegenwoordigt voor een grote groep Nederlanders, het uitzendrecht wordt ontnomen.

Daarbij is het volgende in het kort van belang:

  • Omroep ON! houdt zich – anders dan de NPO stelt – keurig aan de samenwerking binnen het publieke bestel door actieve deelname in alle overleggen. En zal dit ook altijd blijven doen. Het zijn juist de collega-omroepen die in tal van publieke verklaringen te kennen geven niet te willen samenwerken, omdat zij het niet eens zijn met de inhoud van de programma’s die ON! maakt.
  • In tijden dat Hilversum bol staat van grove schandalen over grensoverschrijdend gedrag, waarbij meldingen over misstanden bij BNNVARA en NOS Sport jarenlang werden genegeerd en zelfs de top van de NPO niet onbesproken blijft, is het hypocriet om een jonge omroep als ON! wederom een sanctie op te leggen.
  • Omroep ON! is op 1 januari 2022 op legale wijze het publieke bestel binnengekomen met de missie om de nieuwsbol van een andere zijde te belichten. Door deze ‘ongehoorde’ kant op oneigenlijke gronden te straffen, met als mogelijk gevolg dat de licentie van ON! wordt ingetrokken, toont de NPO zich in onze visie een tegenstander van een vrije en pluriforme pers in Nederland.

Ongehoord Nederland is een aspirant omroep die – met succes in kijkersaantallen, impact en ledengroei – tal van belangrijke maatschappelijke thema’s behandelt. Door hard werken en steeds beter willen worden, weten vele ‘ongehoorden’ dankzij ON! opnieuw de weg naar de Nederlandse publieke omroep te vinden.