NPO server error

Korte clips

‘Het volk lijdt in tijden van corona’ – Esther Noordermeer

Onze ziel lijdt

Esther Noordermeer

De huidige crisis waarin onze samenleving zit is ongekend. Door alle Corona maatregelen traumatiseert het volk, zowel op maatschappelijk niveau als op persoonlijk niveau. Deze crisis kent alleen maar verliezers.

Maatschappelijk

Decennia lang is ons volk gewend om elkaars keuzes te respecteren. De een laat zich vaccineren, de ander niet. De een gelooft in een Schepper, de ander niet. De een draagt een mondkapje, de ander niet. Leven en laten leven zit in onze genen, beter gezegd: ‘het zát in onze genen.’

Het ergste wat Corona heeft gebracht, is dit weggevallen van onze tolerantie naar elkaar. Correctie, het is niet Corona die dit heeft laten gebeuren, onze overheid heeft ons dit opgedragen. Zij stimuleert de massa om alleen respect te hebben voor de gehoorzame kudde en de rest als niet-empathisch, asociaal, onverantwoordelijk en egoïstisch te framen. Zo dreigt deze groep het afvoerputje van de samenleving te worden. Dat onze overheid deze tweespalt heeft gezaaid, is onvergeeflijk. Dit loslaten van onze goodwill naar elkaar heeft de ziel van onze samenleving ernstig ontwricht. Onze samenleving is in rouw.

Ook op persoonlijk vlak is iets ingrijpends gebeurd, zowel bij de volgers als hen die zich verzetten.

Meelopers

Wie met overtuiging meewerkt aan alle maatregelen heeft zijn mensbeeld 180◦ moeten bijstellen. Zij moeten zichzelf en anderen beschouwen als besmettingsbronnen, gevaarlijk om mee om te gaan. ‘Vroeger’, voor Corona zijn intrede deed, waren alleen zieke mensen met duidelijke symptomen besmettelijk. Het is de omslag van een positief mensbeeld naar een negatief mensbeeld, van sociaal naar asociaal, van vertrouwen in elkaar naar angst voor elkaar. Elk mensbeeld is tegelijk een zelfbeeld. Je denkt dus ook negatief over jezelf. Het is schadelijk. Er wordt nu een generatie grootgebracht die zichzelf niet vertrouwt en angst heeft voor anderen. Geen basis voor een normale ontwikkeling. De prijs van volgzaamheid is hoog.

Strijders

Onder hen die het niet eens zijn met de maatregelen, is een grote groep die zich toch aan de regels houdt omwille van mogelijke consequenties. Om van het gezeur af te zijn dragen zij bijvoorbeeld een mondkapje. Zij zijn bereid het toneelstukje met tegenzin mee te spelen. Wat doet dit op lange termijn met je? Gedrag dat ingaat tegen de eigen overtuiging is een vorm van zelfverloochening. Voor zover zelfverloochening voortkomt uit liefde, wordt een mens daar niet minder van. Echter deze vorm van zelfverloochening komt voor uit angst en is afgedwongen. Angst voor boete of sociale druk. Afgedwongen zelfverloochening leidt tot op den duur zelfhaat met alle gevolgen van dien.

Hoe triest dat zij slechts uit twee kwaden kunnen kiezen: een boete of afgedwongen zelfverloochening. De eerste schaadt de portemonnee, de tweede de persoon zelf. Wat is erger? Niet iedereen is in staat om met een gerust geweten en opgeheven hoofd boetes in ontvangst te nemen of priemende opmerkingen te incasseren, maar voor onze gemoedsrust en persoonlijke heelheid is dat wel het beste. Want afgedwongen zelfverloochening maakt slaven.

Onomkeerbaar

Velen hopen dat met de op hand zijnde versoepelingen alles weer zal terugkeren naar normaal. Dat kan helaas niet meer. Ook als alle maatregelen worden opgeheven, inclusief de QR code, social distancing en mondkapjes, de tweespalt is een onomkeerbaar feit. Het volk heeft bewezen dat zij, in opdracht van het gevestigde gezag, bereid is mensen die geen strafbaar feit hebben gepleegd buiten de samenleving te plaatsen. Het basisvertrouwen tussen mensen is weg. Nu was het niet nemen van een vaccin voldoende om iemand te criminaliseren, straks het bezit van een open haard, het rijden in een diesel, het eten van vlees of het belijden van geloof.

Conclusie

De samenleving lijdt. Onze ziel lijdt, zowel die van meelopers als van strijders. De meeloper heeft een schadelijk mens- en zelfbeeld, de strijder loochent zichzelf door veinzend te gehoorzamen. Vroeg of laat gaat ieder hier wrange vruchten van plukken.

Twee cruciale vragen: 

  1. Blijf ik trouw aan een gezond mens- en zelfbeeld? 
  2. Blijf ik trouw aan mezelf? 

Wie deze vragen niet positief kan beantwoorden, zal zichzelf verliezen.