Persberichten & Juridisch

Het ANP verspreidt nepnieuws over ON!

Brief aan de hoofdredacteur van het Algemeen Nederlands Persbureau ANP op 25 augustus 2022.

Geachte heer Staps, beste Freek,

Hartelijk dank voor je reactie op mijn mail van 16 augustus. Fijn dat je zo uitgebreid reageert en mijn klacht serieus neemt.

Wat betreft de stelling dat wij structureel nepnieuws zouden verspreiden:

Om te beginnen komt het woord “structureel” (of “stelselmatig” for that matter) helemaal niet voor in het rapport van de Ombudsman, althans niet in relatie tot onze berichtgeving. Inderdaad zegt de Ombudsman wel dat ON! bijdraagt aan de verspreiding van aantoonbaar onjuiste informatie, wat wij overigens bestrijden, maar dat terzijde, maar aantoonbaar onjuiste informatie is nog geen nepnieuws. Je kan een hele discussie voeren over wat onder die term verstaan moet worden, en dat gebeurt ook volop zoals je weet, maar over het algemeen wordt onder nepnieuws verstaan nieuws dat opzettelijk wordt verspreid door de verspreider in de wetenschap dat dit nieuws onjuist (of nog erger) is. Dat verwijt maakt de Ombudsman ons niet. (Overigens hebben wij als een van de weinige publieke omroepen sinds de zomer een correctie-rubriek waarin berichten die aantoonbaar onjuiste informatie blijken te bevatten worden verbeterd.)

Wat betreft de stelling dat wij te eenzijdig gasten zouden uitnodigen. Daarover zegt de Ombudsman in haar rapport:

“Maar niet alles waarover het publiek bij mij klaagde klopte: …  gebrek aan veelzijdigheid  is niet aan te tonen als uitnodigingen door potentiële gasten en bronnen met andere politieke voorkeuren en overtuigingen niet worden aangenomen.”
(bladzijde 30 Onderzoeksrapport Ombudsman)

Ongehoord nodigt breed gasten uit en iedereen is welkom, zoals we de Ombudsman verteld hebben. Maar veel potentiële gasten wijzen ons standaard af. De Ombudsman heeft dat vervolgens zelf nagevraagd in politiek Den Haag en daar heeft zij dat beeld bevestigd gekregen (bladzijde 26-27 Onderzoeksrapport Ombudsman). Je kan dus niet stellen, zoals het ANP doet in zijn bericht, dat wij een eenzijdig uitnodigingsbeleid hebben. Overigens zullen we voor het nieuwe seizoen van Ongehoord Nieuws nogmaals alle fracties in de Tweede en Eerste Kamer laten weten dat hun leden meer dan welkom zijn in onze uitzendingen, als ze iets te melden hebben.

Om te voorkomen dat onjuiste berichtgeving door het ANP een eigen leven gaat leiden, ook vanuit de ervaring dat de rest van journalistiek Nederland dankbaar gebruik maakt van jullie werk, stellen we het op prijs dat als bericht wordt over de kritiek van de Ombudsman op ons, hoe onterecht ook, die kritiek in ieder geval wel feitelijk juist verwoord wordt. ​

Met vriendelijke groeten,
Arnold Karskens
Voorzitter omroep Ongehoord Nederland


Opmerking aan de lezer:

Het is niet de eerste keer dat het ANP foutief over omroep Ongehoord Nederland bericht. Zo werd in oktober 2020 in een artikel van het ANP met als onderwerp: ‘Omroep Zwart van Akwasi bijna 20.000 leden’ over omroep Ongehoord Nederland geschreven dat ‘de aspirant-club vindt dat Holocaust-ontkenning moet kunnen’. Dat is onjuist, smadelijk, lasterlijk en het toedichten van een strafbaar feit. Hiervoor heeft het ANP verontschuldigingen aangeboden.