Persberichten & Juridisch

Aanvullend bezwaarschrift Omroepvereniging Ongehoord Nederland tegen sanctiebesluit

Omroepvereniging Ongehoord Nederland (hierna: ‘ON!’) heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van de Raad van Bestuur NPO (hierna: de ‘Raad van Bestuur’) om op grond van artikel 2:154 eerste lid sub b Mediawet 2008, 2,5 procent van het voor het jaar 2022 voor ON! vastgestelde budget in te houden omdat ON! onvoldoende uitvoering zou hebben gegeven aan de bereidheid tot samenwerking ten behoeve van de landelijke publieke mediadienst.