Persberichten & Juridisch

Bert Huisjes (WNL) mag niet jokken

Collega-ledenomroepen binnen de publieke omroep willen niet meer met omroep Ongehoord Nederland overleggen, zo hebben wij uit de media moeten vernemen.

Wij betreuren dit ten zeerste en snappen de reden niet.
Alle omroepen binnen het publieke bestel hebben zich akkoord verklaard om goed samen te werken. Omroep ON! is hierbij sinds toetreding een betrouwbare partner gebleken door steeds aanwezig te zijn bij de diverse overleggen in Hilversum.

We zijn dan ook hoogst verbaasd door de opmerkingen van WNL-hoofdredacteur Bert Huisjes dat een ontmoeting van het Genre-overleg Journalistiek ‘’volledig ontspoord” zou zijn. Huisjes, die spreekt van ‘we komen niet zo vaak bij elkaar’ was nota bene zelf niet aanwezig bij het eerste en tot nu toe enige overleg van 2 juni. Bij de discussie met Dominique Weesie van Powned waar Huisjes naar verwijst, was van stemverheffing geen sprake. Overigens was Weesie evenmin aanwezig bij de vergadering, hij sprak via Teams. In de notulen van de vergadering wordt nergens gerept over ‘ruzies’ of een ‘oververhitte discussie’.
Waarom naar buiten komen met onwaarheden op een denigrerende toon als ‘clown met cirkelzaag’? En onze presentatrices, waarvan één doctor in de wetenschappen is, framen als minderwaardig? Wij zijn trots op deze dames die hun nek uitsteken om het ongehoorde geluid te brengen.

Wie jokt en scheldt, ontbeert argumenten.

Ongehoord Nederland vindt het jammer dat door alle aantijgingen richting ON!, zoals door Bert Huisjes, het Genreoverleg Journalistiek gepland op donderdag 6 oktober niet doorgaat. Als ON! hebben wij ons gecommitteerd aan goede samenwerking en daar houden we ons – en de andere omroepen – graag aan. Alleen zo blijft het publieke bestel sterk en gezond.

Arnold Karskens,
Voorzitter Ongehoord Nederland