Achtergronden & opinie

Extreemlinks mishandelt Vlaams Belanger Filip Dewinter

Het boegbeeld van het Vlaams Belang, Filip Dewinter, is zaterdag avond aangevallen door een groep extreemlinkse demonstranten in Leuven (Vlaanderen). Hier zou de Vlaamse politicus een lezing houden over zijn meest recente boek Omvolking. ‘’Intimidatie en geweldplegingen in een poging de voorstelling van een boek onmogelijk te maken, zorgen ervoor dat de vrije meningsuiting in het gedrang komt. Het taboe omtrent de omvolking moet blijkbaar kost wat kost gehandhaafd blijven, desnoods met geweld’’, verklaart Dewinter.

Dagen geleden maakten linkse activisten al bekend niet open te staan voor de standpunten van de Vlaams-nationalistische politicus, vanwege vermeend ‘racisme’. Enkele tientallen actievoerders hadden zich verzameld op de plek waar de Vlaams Belanger zijn toespraak zou houden. Bij aankomst werd Dewinter dan ook terstond met grof geweld tegen de grond gewerkt, waarna hij klappen en trappen moest zien te overleven. De aanwezige politie greep pas laat in, zo laat zijn partij weten in een verklaring.

Giftig politiek klimaat

Deze aanval op de Dewinter komt niet uit de lucht vallen volgens parlementslid Dries Van Langenhove, die als onafhankelijke zetelt in de Vlaams Belang-fractie en zelf ook regelmatig met linkse agressie te maken krijgt. ‘’Het geweld komt altijd vanuit dezelfde linkse hoek, maar er is nog een andere constante die opvalt: linkse burgemeesters laten dit gewoon gebeuren en het geweld blijft bijna altijd onbestraft. Dat moedigt links aan om het te blijven doen.’’

Deze stelling krijgt bijval van de politiedienst Europol. In een rapport uit 2021 stellen zij dat het jaar ervoor 25 aanslagen gepleegd zijn door extreemlinks, tegenover 4 door rechts.

Nederlandse media zwijgen

Op het moment van schrijven is het in de reguliere Nederlandse media stil over het voorval met Filip Dewinter. Dit staat in groot contrast met het incident bij het huis van minister Sigrid Kaag van eerder dit jaar, toen een man met fakkel de D66-leider voor de deur van haar huis opzocht. Hier werd destijds veelvuldig geschokt over bericht, maar nu lijkt het anders te zijn.

Voorzitter van het Vlaams Belang Tom Van Grieken reageert ontdaan op het geweld tegen zijn partijgenoot en legt uit hoe het zo ver is gekomen. ‘’De aanval is het gevolg van de verregaande demonisering van het Vlaams Belang door politieke tegenstanders en de linkse pers: zij laten geen kans onbenut om onze partij te beledigen en door het slijk te halen. Enkel en alleen omdat wij enkele politiek incorrecte en ongemakkelijke waarheden durven verkondigen. In Nederland heeft men spijtig genoeg al wat ervaring met tot wat zoiets kan leiden: de dood van Pim Fortuyn was er een direct gevolg van.’’

D66 is ook om een reactie gevraagd over de agressie tegen de Vlaamse politicus in Leuven, maar de partij heeft niet geantwoord.

Vervolgstappen

Filip Dewinter laat weten dat zulke gewelddadige acties gevolgen moeten hebben. Hij legt de verantwoordelijkheid voor de fysieke daden niet alleen bij de linkse geweldplegers, maar ook bij burgemeester Mohamed Ridouani. ‘’De burgemeester van Leuven wist dat er een linkse gewelddadige protestactie op til was en heeft nagelaten om hier de gepaste maatregelen te treffen.’’

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken houdt de moed voor zijn mensen hoog. ‘’We laten ons niet afschrikken: de laffe aanval op Filip Dewinter was een daad van een steeds kleiner wordende groep in onze samenleving. Het Vlaams Belang mag tegelijkertijd rekenen op de steun van een massa Vlamingen. En die groep Vlamingen zal in de toekomst alleen maar toenemen!’’

Foto: ANP