Persberichten & Juridisch

“NPO-bestuur valt de democratie aan”

Ongehoord Nederland interpreteert het voorgenomen besluit van een derde sanctie door het NPO-bestuur als niet constructief en als een openbaring van de intentie om omroep ON! van de buis te halen.

In een tijd dat tal van omroepen en de NPO zelf negatief in het nieuws komen door jarenlang grensoverschrijdend gedrag van presentatoren en leidinggevenden en een eenzijdige woke-benadering van tal van onderwerpen is het onrechtvaardig om uitgerekend één omroep voor een derde maal in korte tijd met een financiële boete te dreigen. Het is duidelijk dat de rechtse boodschap van ON! niet goed valt bij de NPO.

De tweede sanctie en de voorgenomen derde sanctie overlappen elkaar inhoudelijk, hetgeen erop wijst dat het NPO-bestuur zich vooral door emoties laat leiden.

Ongehoord Nederland voldoet anders dan andere organen binnen het publieke bestel aan de gewenste journalistieke eisen, is een loyale partner van collega-omroepen en heeft de deur altijd open staan voor samenwerking.

Deze stap onder leiding van NPO-voorzitter Frederieke Leeflang kan vrijwel niet anders worden gezien dan als een politieke afrekening van een omroep die met zijn missie en visie een groot deel van de Nederlandse bevolking bedient. Het gedrag van het NPO-bestuur past niet in een volwassen democratie waar persvrijheid het hoogste goed is.

Onder het mom van de journalistieke code en het beginsel van de waarachtigheid daarin tracht het NPO-bestuur een links-“liberale” politiek-correcte visie op de waarheid op te leggen aan alle anderen. Voor rechts Nederland wil het bestuur geen democratische tolerantie tonen. Het democratische beginsel dat alle maatschappelijke overtuigingen weerspiegeld dienen te worden conform artikel 2.1 van de Mediawet wordt door het NPO-bestuur daardoor met de voeten getreden. Dit is ondemocratisch en vormt een aanval op de fundamenten van onze democratie.

Desalniettemin neemt ON! een constructieve houding aan en is bereid met eenieder samen te werken mits inhoudelijke autonomie behouden blijft. Voor rechts Nederland dient volgens de wet ook ruimte te zijn op de TV.

Bestuur van Omroep Ongehoord Nederland


Lees hier reactie professor Paul Cliteur op tweede rapport NPO Ombudsman:

Lees hier onze reactie op tweede rapport NPO Ombudsman:

Reactie op 2e rapport NPO Ombudsman