Achtergronden & opinie

‘De digitale enkelband die CBDC heet’

Hoe de ECB en de Europese Raad digitale slavernij voorbereiden

Auteur: Paul Boonefaes | Doorbraak.be

Digitaliseer bankruns de wereld uit is de titel boven het artikel in de Belgische krant De Tijd van 24 maart, waarin professor Jan Eeckhout, hoogleraar economie aan de Universiteit van Pompeu (Barcelona), pleit voor de snelle invoering van de Central Bank Digital Currency (CBDC). Volgens hem is het CBDC ‘een disruptieve oplossing die bankruns voor altijd in de ban doet’.

Dankzij dat CBDC zal je spaargeld straks veilig zijn en het financiële systeem stabiel, aldus de professor. Hij besluit zijn betoog met de vrees dat ‘de lobby van private banken’ dat reddende CBDC zullen proberen te blokkeren. Hij verwijst bewonderend naar Canada en China, die beide al vergevorderde plannen hebben voor de invoering van een digitale munt. ‘Wie kan daar nu tegen zijn behalve de traditionele banken die hun winst zien slinken?’ vraagt de professor zich af. 

Wanbeleid en roekeloze overheden

Het betoog van professor Eeckhout is kort door de bocht. Het negeert een aantal essentiële kenmerken van het CBDC, dat eerder een instrument is van absolute controle door een almachtige overheid, dan dat het een monetair instrument is.

Bankruns bestrijden door invoering van het CBDC lijkt op koorts bestrijden door alle thermometers stuk te gooien. Deze ‘oplossing’ negeert het onderliggende en veel fundamentelere probleem van mismanagement van publieke middelen door roekeloze overheden. Die geven veel meer uit dan ze ontvangen, waardoor de schulden exploderen en de rente kunstmatig laag moet blijven. 

Daardoor ontstaan allerlei bubbels in financiële markten en gaat de inflatie door het dak, met een toename aan armoede tot gevolg. Zoiets kan uiteindelijk resulteren in een ‘bankrun’ als laatste redmiddel voor de spaarder. 

Aan de basis van een dergelijke crisis ligt politiek wanbeleid, een compleet gebrek aan fiscale discipline en de lafheid om niet over te gaan tot noodzakelijke maatregelen. In een democratie moet de kiezer zulk politiek wanbeleid kunnen afstraffen. Zodra het CBDC er is, zal dat niet meer kunnen.

Totalitaire controle

Een ‘digitale munt’ is veel meer een instrument van totalitaire controle dan dat het een betaalmiddel is. Het verandert compleet wat we verstaan onder het begrip ‘geld’. 

Digitaal geld is niet van u. Vandaag de dag bepaalt u nog zelf waaraan u uw geld spendeert. Zodra de digitale munt er is, bepaalt de overheid dat. Er blijft geen enkele vrijheid of privacy meer over. 

De overheid ontneemt door middel van het CBDC haar burgers het recht om hun eigen vermogen te beheren of eigen keuzes te maken. En dat is, op zijn zachtst gezegd, niet te verenigen met de uitgangspunten van een westerse liberale democratie. Het is zelfs een ontkenning ervan. 

We moeten duidelijk maken wat een CBDC precies is. Velen vergelijken het CBDC onterecht met de ons bekende cryptomunten zoals Bitcoin en Ethereum. Terwijl een CBDC  juist het tegenovergestelde is. 

Cryptomunten worden decentraalbeheerd, zijn volstrekt anoniem en geven de burger alle vrijheid (en dus macht) ten nadele van ongekozen centrale bankiers en gulzige overheden. De architectuur van zulke munten heet in het jargon ‘token based’. 

De Europese Centrale Bank (ECB) is met haar plannen voor een Central Bank Digital Currency exact het tegenovergestelde van plan. Een CBDC wordt centraal beheerd, zoals de naam zelf al zegt, door de ongekozen leiding van een centrale bank. 

De CBDC is niet anoniem. Een digitale munt is programmeerbaar, wat de politici en centrale bankiers daarover ook mogen beweren. Daardoor kan de overheid het gedrag van de burgers tot in het kleinste detail volgen, aansturen en bestraffen.

Als die programmeerbaarheid in de eerste versie niet aanwezig is dan kan ze probleemloos in een volgende versie ingevoerd worden. Het CBDC is een Paard van Troje voor een verschuiving van macht, van argeloze burgers naar een gekozen EU-overheidsapparaat dat zich steeds autoritairder gedraagt, gesteund door een klein clubje ongekozen centrale bankiers.

Gedaan met vrije wil

Volgens de concrete plannen en documenten die vandaag bij het ECB met de nodige discretie uitgewerkt worden, zal je binnenkort met je Europese Digitale Identiteit moeten inloggen op je CBDC-portefeuille, waardoor er geen sprake meer is van privacy of anonimiteit. Deze digitale munt is dus niet ‘token based’ zoals cryptomunten, maar ‘account based’. 

We lezen in de documenten van de ECB dat men die keuze al gemaakt heeft. Dat is een fundamentele ontkenning van en een aanval op onze privacy en onze vrijheid.

De overheid heeft straks door middel van dat CBDC de absolute controle over uw leven. Dat zijn letterlijk de woorden van Agustin Carstens, general manager van de Bank of International Settlements (BIS), de Centrale Bank voor de Centrale Banken. Men kan al uw financieel verkeer tot de laatste euro volgen, aan banden leggen, blokkeren en bestraffen. 

Het is gedaan met uw vrije wil en uw vrije meningsuiting. Het CBDC is de droom van elke dictator en de nachtmerrie van elke democraat. Uiteraard wordt het niet in die bewoordingen in de markt gezet. 

Digitale slavernij

Er is behalve dictatoriale regimes en de links-liberale globalistische ‘managerial elite’ (die ongeveer 15 procent van de bevolking uitmaken) geen énkele democraat die dat systeem wil invoeren. Daarom gebeuren de voorbereidingen voor het CBDC zo goed als geruisloos. De burgers zullen niet gevraagd worden om over de invoering van deze digitale munt te stemmen

De invoering wordt momenteel voorbereid door het ECB in samenwerking met de Europese Raad en de Europese Commissie. Een gekwalificeerde meerderheid van de Europese Raad zal voor stemmen in 2025 en de machteloze EU-burger zal voor een voldongen feit geplaatst worden. 

Het belang daarvan kan moeilijk onderschat worden. Het CBDC luidt de start in van digitale slavernij, een soort digitaal lijfeigenschap. Professor Eeckhout verwijst niet toevallig bewonderend naar Canada en China. 

Het totalitaire China treedt niet alleen de mensenrechten met de voeten, privacy werd er vervangen door een dehumaniserend Orwelliaans ‘social credit system’. Dankzij de digitale Yuan kan China de financiële vrijheid van elke burger controleren, aan banden leggen en indien nodig blokkeren.

Straks kan de EU dankzij het CBDC uw gedrag en opinies tot in het kleinste detail bepalen: hoe vaak u nog op reis gaat, hoeveel C02 u verbruikt, welke aankopen u mag doen. De natte droom van machtige Europese klimaatfanatici en losgezongen woke-elites. 

CBDC is tegelijk het ‘point of no return’ en het sluitstuk van de woke-waanzin. De woke-religie is uiteindelijk een aanval op onze vrijheid en onze zelfbeschikking. Zodra het CBDC er is, zal elk verder verzet nutteloos zijn en is wegstemmen onmogelijk.

Justin Trudeau

Nieuwe instrumenten, zoals de mogelijkheid om een negatieve rente toe te passen, staan nu al verborgen in de voetnoten van ECB-documenten. Men zal ook de omloopsnelheid van dat digitale geld kunnen bepalen door een vervaldatum of een tijdslimiet in uw digitale munt te programmeren, waardoor u verplicht bent om het voor een bepaalde deadline uit te geven. Of men kan uw wallet gewoon ‘cancelen’ als u niet netjes in de pas loopt. 

Boetes gaan automatisch van uw rekening verdwijnen. En de aard en het aantal van die boetes zullen explosief toenemen. Zodra het CBDC er is, denk je wel twee keer na voordat je kritiek post op je sociale media. Het zal u duur te staan komen. Oppositie behoort dan definitief tot het verleden. Vergeet de mogelijkheid om die oppermachtige elites weg te stemmen.

De Canadese premier Trudeau staat niet toevallig vooraan om het CBDC in te voeren. Tijdens de covid-protesten liet hij de bankrekeningen van Canadese truckers en hun sympathisanten blokkeren om hun democratisch verzet tegen zijn drastische en onwetenschappelijke covidbeleid te breken. 

Trudeau verklaarde grote bewondering te hebben voor het Chinese autoritaire model. Uiteraard wil hij dat Canadese CBDC zo snel mogelijk. In de EU komt het eraan vanaf 2025. Vanuit democratisch oogpunt moeten alle alarmbellen afgaan.

Paul Boonefaes (1965) is Master Vertaler (Portugees, Engels, Deens) en behaalde een Executive MBA aan Vlerick Business School. Hij is auteur van “Zwijg! Waarom woke niet deugt”.

Dit artikel van Paul Boonefaes verscheen eerder op Doorbraak.be.