Persberichten & Juridisch

De NPO blijft vol op ramkoers en legt ON! derde boete op

Persbericht 24 april 2023

Met verbijstering neemt Ongehoord Nederland kennis van een derde sanctie door de Nederlandse Publieke Omroep. Ditmaal wordt ON! beboet met maar liefst 131.885,18 euro. De eerste boete was 84.098,19 euro en de tweede 56.065,45 euro.

Kan deze straf anders geduid worden dan als een hernieuwde aanval op de vrijheid van meningsuiting in Nederland?

Omroep ON! belicht consequent de nieuwsbol van een andere zijde en geeft zo een frisse kijk op grote maatschappelijke vraagstukken, zoals de stikstofproblematiek, coronamaatregelen, massa-immigratie, energietransitie, woke en de macht van de EU en globalistische organisaties. Wij zijn daarmee uniek binnen het publieke bestel. De mening van het NPO-bestuur, Frederieke Leeflang en Paul Doop, dat onze omroep “onvoldoende uitvoering” zou geven aan de bereidheid tot samenwerking vanwege het beweerdelijk verspreiden van onjuiste informatie en het schenden van de journalistieke code, is onterecht en vooringenomen. Het kritisch belichten van de andere zijde, tegen de mainstream in, maakt ON! juist onmisbaar voor de publieke omroep waar alle diverse geluiden gehoord moeten kunnen worden.

De onderbouwing van deze derde sanctie door het NPO-bestuur, op grond van het tweede rapport van de NPO Ombudsman, is niet sterk, misleidend en resulteert in onrecht. Niet alleen omdat ON! de conclusies van de NPO Ombudsman, Margo Smit, ernstig betwist, maar ook omdat wij geen enkele wet hebben overtreden, noch naar aanleiding van onze bijna honderd uitzendingen van ‘Ongehoord Nieuws’ voor ook maar één enkele rechtbank zijn gedaagd.

Gemakshalve laat de NPO in haar motivering buiten beschouwing dat ook het Commissariaat voor de Media er rekening mee houdt dat de gewraakte uitlatingen bij ON! onder de bescherming van de vrijheid van meningsuiting vallen: een reden waarom het Commissariaat afgelopen week besloot niet in te grijpen. Toch besluit de NPO wéér een sanctie op te leggen.

Met deze derde sanctie wordt ON! binnen één jaar voor een totaalbedrag van 272.048,82 euro beboet, simpelweg omdat we andere meningen laten horen. Dit is extra wrang, omdat ook over andere collega-omroepen veel klachten binnenkomen en de NPO jarenlang zwaar grensoverschrijdend gedrag bij hen heeft getolereerd zonder ook maar één cent boete uit te delen.

De NPO meet met twee maten en laat met deze beslissing wederom een groeiend aantal Nederlanders die onze missie en visie onderschrijven in de kou staan.

Wij zullen uit naam van de vrijheid van meningsuiting de NPO sancties tot bij de hoogste rechterlijke instanties aanvechten.

Arnold Karskens,

Voorzitter