Ongehoord Nieuws

Ongehoord Nieuws #101: Boeren in onzekerheid & omstreden klimaatrapport

Om juridische belemmeringen weg te nemen voor woningbouw en voor de aanleg van nieuwe wegen, wil de regering met de agrarische sector afspraken maken over de stikstofuitstoot. Dit wil de minister van Landbouw, Piet Adema, vastleggen in het zogenoemde ‘Landbouwakkoord’. Deze overeenstemming zou afgelopen maart al gesloten moeten zijn, maar door onenigheid heeft het vertraging opgelopen. Zo stapten belangenorganisatie Agractie eind maart en de Nederlandse Melkveehouder Vakbond eind april uit de onderhandelingen. Toch hopen de overgebleven partijen aan de hoofdtafel, zoals LTO, dat het Landbouwakkoord de komende dagen getekend kan worden. Wat gaat er de komende tijd gebeuren met de boeren?

Het Intergovernmental Panel on Climate Change, Het IPCC, werd in 1988 opgericht door de Wereld Meteorologische Organisatie en Milieuprogramma van de Verenigde Naties. In maart 2023 publiceerde het IPCC haar zesde rapport waarin werd opgeroepen om meer actie te ondernemen om de door mensen veroorzaakte klimaatverandering een halt toe te roepen. Onder redactie van stichting Clintel schreven een tiental wetenschappers een kritische tegenanalyse op dit klimaatalarmisme in het boek ‘ The Frozen Climate Views of the IPCC’