Persberichten & Juridisch

Beroepschrift tegen verzoek NPO aan staatssecretaris

Op 1 september 2023 heeft Ongehoord Nederland een beroepschrift ingediend bij de rechtbank tegen het verzoek van de NPO aan de staatssecretaris van Cultuur en Media tot intrekking van de voorlopige erkenning.

ON! is van mening dat het verzoek kan worden aangeduid als een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en dat er sprake is van grove procedurele onrechtmatigheden. Dat brengt met zich dat het verzoek op deze manier nooit neergelegd had mogen worden bij de staatssecretaris, en daardoor is de staatssecretaris onbevoegd om hier een beslissing over te nemen.