Persberichten & Juridisch

NPO weigert Ongehoord Nieuws op de avond

Ongehoord Nederland vindt de voortdurende ramkoers van de NPO tegen Ongehoord Nederland als een aanval op het pluriforme omroepbestel. De halsstarrige weigering van een avondslot is discriminatie van rechts weldenkend Nederland. 

De NPO weigert omroep Ongehoord Nederland tv-zendtijd in de avond. Volgens contentmanager Remco van Westerloo is er op NPO 1, NPO 2 en NPO 3 dit jaar en ook in 2025 géén ruimte voor Ongehoord Nieuws. Het opinieprogramma, dat door de kijkers ruim boven de 8 wordt gewaardeerd, past volgens Van Westerloo niet in de avondprofilering. Terwijl alle omroepen met praat- en actualiteitenprogramma’s ruim baan krijgen voor het uitdragen van hun geluid in goed bekeken uren, wordt dit ON! niet toegestaan. Ongehoord Nieuws, het enige programma van ON!, is nu alleen overdag te zien wanneer de meeste mensen aan het werk zijn.

Vorig jaar probeerde de NPO, onder leiding van Frederieke Leeflang en Paul Doop, de uitzendlicentie van ON! te laten intrekken. De staatssecretaris van Cultuur en Media wees het NPO-verzoek resoluut van de hand. De juridische kosten van ON! om zich te verdedigen tegen de NPO-aanvallen zijn echter opgelopen tot 600.000 euro. De NPO wil slechts 3.000 euro (een half procent!) van de schade vergoeden.

Ook een kinderprogramma met Sinterklaas en traditionele Zwarte Pieten weigert de NPO op te nemen in de tv-programmering, terwijl de Mediawet de NPO verbiedt zich te bemoeien met de inhoud van de programma’s van ledenomroepen. Tweeëneenhalf jaar na toetreding tot het bestel heeft de NPO nog geen enkel voorstel van ON! voor het uitzenden van een tv-documentaire gehonoreerd.

De dubbele maat van de NPO moet stoppen.

Arnold Karskens
Voorzitter Ongehoord Nederland