Ongehoord Nieuws

Ongehoord Nieuws #77: Democratie onder vuur en onafhankelijk van de pers in NL

Met Thomas Bruning, Max von Kreyfelt en Thierry Baudet over:

In 2022 heeft de Nederland democratie goed gescoord volgens het Britse Economist Intelligence Unit: volgens het verslag zijn we de nummer 9 beste democratie van de wereld. Het Sociaal Cultureel Planbureau laat daarentegen een zorgwekkende trend zien. Eén op de drie Nederlanders is niet tevreden met het functioneren van onze democratie. Deze daling is de grootste van de afgelopen tien jaar en is bovendien niet zichtbaar in de meeste andere EU-landen. FVD-fractievoorzitter Thierry Baudet legt uit hoe dit komt en hoe het vertrouwen in onze democratie hersteld kan worden aan de hand van zijn nieuwe boek De Gideonsbende.

Uit WOB-documenten blijkt dat de overheid en de nieuwsmedia in de coronatijd nauw samenwerkten met als doel het bestrijden van desinformatie. In een zogenaamde Newsroom werden media gebriefd door de overheid. Uit de interne emails die in het onderzoek naar boven kwamen, blijkt tevens dat men bij de overheid sprak van zogenaamde “steunpilaren”. Er is nog altijd veel kritiek op de berichtgeving uit die tijd: de media zouden niet kritisch genoeg zijn geweest op het overheidsbeleid. De onthullingen doen de vraag rijzen hoe bepalend de overheid is geweest in de berichtgeving die de media brachten.

Daarnaast een reportage over de varkensboer in Nederland en de column van Arnold: ‘Rechtse eenheid maakt macht’