Ongehoord Nieuws

Ongehoord Nieuws #81: Falend overheidsbeleid in de zorg en Depressie bij jongeren

Met Fleur Agema, Harm Beertema en Fred van ’t Ent over:

De Nederlandse zorg behoort tot de beste ter wereld, maar de laatste jaren zijn er steeds meer barsten zichtbaar in ons zorgstelsel. Momenteel is er een tekort van 50.000 zorgmedewerkers. De mogelijke oorzaak is de karige beloning voor het werk. Zorgpersoneel krijgt dit jaar 3% inflatiecorrectie, terwijl de gemiddelde inflatie 10% bedraagt over heel 2022. De gevolgen zijn groot: enorme wachtlijsten in de zorg, waardoor mensen hun behandeling mislopen. Volgens Fleur Agema (PVV) dreigt de Nederlandse zorg in te storten.

De coronacrisis en de maatregelen die daarop zijn gevolgd hebben een serieuze negatieve impact gehad op het geluksgevoel van de Nederlandse jeugd, zo blijkt uit een aantal onderzoeken. Dat uit zich in suïcidale gedachten, het voorschrijven van antidepressivum en op de motivatie om onderwijs te volgen. Een zorgwekkende ontwikkeling.

Verder de Column van Arnold: ‘Een warmtepomp met de naam D66’.