Ongehoord Nieuws

Ongehoord Nieuws #91: Oorlog tegen vlees en ongezonde mediaconcentratie

Gasten: Oprichter Café Weltschmerz Max von Kreyfelt, emeritus hoogleraar Paul Cliteur en Partij voor de Dieren politicus Fedde Peutz.

Om de klimaatdoelen voor het jaar 2030 te halen, namelijk 60% CO2-reductie, neemt de regering maatregelen. Zo heeft kabinet-Rutte IV al een klimaatfonds van 35 miljard voortgebracht, maar dat lijkt nog niet genoeg. Onlangs kwamen ambtenaren op verzoek van D66-minister van Klimaat en Energie, Rob Jetten, met het advies om hogere belastingen te heffen op vlees, een zogenoemde ‘vleestaks’. Als reden wordt genoemd dat de productie van vlees veel broeikasgassen uitstoten en daarom gaat het kabinet mogelijk de gewone burger extra belasten. De cruciale vraag is of we dit wel moeten willen in Nederland.

Dankzij een reeks fusies en overnames wordt het Nederlandstalige krantenlandschap gedomineerd door twee bedrijven: Mediahuis en DPG Media. Deze twee bedrijven bezitten samen het leeuwendeel van alle kranten, magazines en online nieuwsdiensten in het Nederlandse taalgebied. Bertelsmann en Talpa domineren de Nederlandse televisiemarkt. Zijn de journalistieke creativiteit en onafhankelijkheid nog wel gewaarborgd?