Ongehoord Nieuws

Ongehoord Nieuws #96: Massale faillissementen en antikoloniaal activisme

In ons land zijn er 2,3 miljoen MKB-bedrijven, voluit ook wel midden- en kleinbedrijven. Zij worden ook wel de ruggengraat van de Nederlandse economie genoemd. De reden is omdat het MKB verantwoordelijk is voor bijna 75% van de werkgelegenheid in heel Nederland. Daarnaast is het goed voor 60% van ons bruto binnenlands product. Met veel van deze bedrijven gaat het de afgelopen tijd echter bergafwaarts. Zo hebben MKB-bedrijven in toenemende mate moeite om (corona)schulden terug te betalen, aan personeel te komen en is te zien dat steeds meer natuurlijke personen, zoals eenmanszaken, worden omgezet in BV’s (mogelijk om persoonlijke aansprakelijkheid te ontlopen). De cruciale vraag is of onze MKB omvalt. Belastingadviseur Pim van Rijswijk waarschuwt.

Over het optreden van de Nederlandse Krijgsmacht tijdens de Indonesische  dekolonisatie-periode van 1946 tot 1949 bestaan verschillende visies. Het officiële standpunt is dat onze jongens in de oost zich schuldig zouden hebben gemaakt aan structureel excessief geweld. Is dit waar? In het boek ‘Het Pijnlijke Afscheid van de Indische Archipel’ samengesteld en geredigeerd door Bauke Geersing, oud directeur van de NOS, komt een geheel ander beeld naar voren.