Ongehoord Nieuws

Ongehoord Nieuws #104: Asieltsunami & wanbeleid Kaag

Nederland wordt de afgelopen tijd overspoeld met asielzoekers. In 2021 kwamen er zo’n 25.000 nieuwkomers naar ons land, in 2022 explodeerde dit naar ruim 46.000 en dit jaar worden er maar liefst 77.000 verwacht. Daarbij gaat het vooral om mannen uit arabische en Afrikaanse landen. Ook elders in het Westen speelt dit probleem, zoals in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk. Waarom gebeurt dit? Fractievoorzitter van Forum voor Democratie, Thierry Baudet, legt uit in Ongehoord Nieuws van 23 mei.

Het kabinet geeft eigenlijk sinds 2018 veel meer geld uit dan begroot. Deze “incidentele bijstellingen” van de begroting nemen ook in omvang toe. Zo werden er in 2021 meer dan 60 miljard van dit soort “onverwachte” uitgaven gedaan. Als redenen geeft het kabinet dan corona, Oekraïne of de energiecrisis op, maar de vraag is of zoveel incidentele bijstellingen niet wijzen op een structurele trend van te veel geld uitgeven? Bij de presentatie van de eindafrekening over 2022, tonen niet alleen Kamerleden zich kritisch op het beleid van Minister Kaag van Financiën, ook de Algemene Rekenkamer vindt dat haar beleid niet prudent genoeg is. Gepaard met maar liefst 10 ministeries die hun boekhouding niet op orde hebben of weten waar hun geld gebleven is, zijn er stevige vraagtekens te zetten bij het financiële beleid van het Kabinet Rutte IV en Minister Kaag.