Persberichten & Juridisch

NPO handhaaft tweede sanctie. ON! zal naar de rechter gaan

Het handhaven door de NPO van een tweede sanctie tegen Ongehoord Nederland, op advies van de door haar zelf benoemde Adviescommissie, was te verwachten. Wij vinden het handhaven van deze sanctie onbetamelijk. Het druist in tegen de democratische spelregels en toont weinig tolerantie voor een minderheidsvisie. De NPO tast hiermee de kern van ons stelsel aan door de pluriformiteit van opvattingen te blijven kortwieken. Het willen belemmeren van een vrije informatiestroom, juist nu er verkiezingen voor de Tweede Kamer op stapel staan, is volgens ON! een ongekende en voortdurende aanval op de persvrijheid in Nederland.

Ongehoord Nederland is op legale wijze in het publieke bestel gekomen. ON! voldoet aan alle wettelijke en legitieme eisen en voorwaarden om onderdeel te zijn van het publieke bestel. Anders dan de NPO suggereert, wordt samenwerking niet door ons maar juist door collega-omroepen belemmerd, onder andere door uitsluiting van ON! bij het gezamenlijk Journalistiek Overleg. Wij roepen de NPO en alle partijen op om juist vanwege de inhoudelijke verschillen in ideeën democratische tolerantie te tonen en ON! te accepteren.

De NPO onder voorzitterschap van Frederieke Leeflang bestookt onze jonge omroep met inmiddels drie sancties, verplichte rapportages, boetes van zo’n kwart miljoen euro en een verzoek aan staatssecretaris Gunay Uslu tot intrekking van onze licentie. Dit leidt ertoe dat een belangrijke kritische stem over grote maatschappelijke thema’s zoals massa-immigratie, woke, woningnood en klimaathysterie in ons land ernstig wordt gehinderd.
Het wordt tijd dat we elkaar de ruimte gunnen om verschillende en tegengestelde opvattingen te delen.

ON! gaat in beroep tegen het besluit van de NPO en stapt naar de rechter om zo de vrijheid van meningsuiting in Nederland tot de laatste snik te verdedigen en de oprukkende onverdraagzaamheid voor het ongehoorde geluid een halt toe te roepen.


De NPO heeft ON! in korte tijd 3 sancties opgelegd, en een verzoek aan de staatssecretaris tot intrekking van onze licentie gedaan. Ons beroepschrift inzake sanctie 1 vindt u hier: https://ongehoordnederland.tv/2023/05/01/persberichten/beroepschrift-tegen-npo-sanctie-1/. Ons bezwaarschrift inzake sanctie 2 vindt u hier: https://ongehoordnederland.tv/2023/04/04/persberichten/bezwaarschrift-tegen-sanctie-2/ . Ons bezwaarschrift inzake sanctie 3 vindt u hier: https://ongehoordnederland.tv/2023/07/13/persberichten/bezwaarschrift-tegen-sanctie-3/

Ons standpunt ten aanzien van het verzoekbesluit van de NPO aan de staatssecretaris vindt u hier: https://ongehoordnederland.tv/2023/06/29/persberichten/standpunt-ten-aanzien-van-verzoekbesluit-npo-tot-intrekking-licentie/. Onze weerlegging van de 17 voorbeelden van de NPO Ombudsman van “aantoonbaar onjuiste informatie” in het programma Ongehoord Nieuws vindt u hier: https://ongehoordnederland.tv/2023/06/15/persberichten/weerlegging-voorbeelden-npo-ombudsman-aantoonbaar-onjuiste-informatie/. Het Commissariaat voor de Media heeft het verzoek van de NPO om handhavend op te treden tegen ON! afgewezen, lees het hier: https://ongehoordnederland.tv/2023/04/17/persberichten/on-verheugd-cvdm-stelt-npo-in-ongelijk-2/. In april stond Ongehoord Nieuws in de top 5 van best gewaardeerde programma’s van de publieke omroep, lees het hier: https://ongehoordnederland.tv/2023/05/31/persberichten/ongehoord-nieuws-in-top-5-best-gewaardeerde-programmas/ en ook onafhankelijk onderzoek wijst uit dat kijkers Ongehoord Nieuws zeer positief zijn, lees het hier: https://ongehoordnederland.tv/2023/06/05/persberichten/wederom-hoge-waardering-ongehoord-nieuws/. Alle overige (juridische) stukken zijn te vinden op onze website www.ongehoordnederland.tv onder ‘Persberichten’.

Arnold Karskens
Voorzitter Ongehoord Nederland