shadow ban

Return to Column Paul Cliteur: ‘Twitter/X wordt een soort NPO in het groot’