Ontwikkelingshulp-kaal

Return to Is ontwikkelingshulp wel goed voor landen die het krijgen? “Noem één land dat nu welvarend is”