YT-Boerenprotesten-kaal

Return to Ophef over heftiger wordende boerenprotesten. Volgens melkveehouder Rinus gaan ze niet te ver