Persberichten & Juridisch

NPO-bestuur blijft ON! dwarszitten en is nog steeds op ramkoers

De onderhandelingen tussen de NPO en Ongehoord Nederland over het beëindigen van de achtergestelde behandeling van onze omroep en terugbetaling van de onterechte sancties zijn vandaag  gestrand.

Voorzitter Arnold Karskens: “De Raad van Bestuur NPO onder leiding van Frederieke Leeflang en Paul Doop blijkt niet bereid tot samenwerking, komt haar afspraken niet goed na en toont zich in onze visie een onbetrouwbare onderhandelingspartner. Wij willen als een normale aspirant-omroep worden behandeld. Tot nu toe hebben we géén tv-zendtijd in de avonduren en geen lineair radioprogramma toebedeeld gekregen en lopen we miljoenen euro’s mis omdat de NPO veel van onze programmavoorstellen afwijst in een ondoorzichtige procedure. Ons ongehoorde geluid, dat inmiddels door een derde van de Nederlandse bevolking wordt gedragen, zo blijkt uit recente peilingen, wordt door de NPO consequent gediscrimineerd. En dat pikken we niet langer.”

ON! eist ook terugbetaling van 272.048 euro van de door de NPO opgelegde sancties. De claim volgt op het oordeel van de staatssecretaris van OCW die het NPO-verzoek tot intrekking van de uitzendlicentie van ON! in december 2023 heeft afgewezen. Volgens de staatssecretaris staat vast dat er geen juridische basis is voor in elk geval twee van de drie door de NPO opgelegde financiële sancties.

Karskens: “De NPO gaat volgens de staatssecretaris niet over het toezicht op de journalistieke kwaliteitseisen en heeft dus onrechtmatig gehandeld. Wij vinden het dan ook niet meer dan redelijk dat de NPO de door ons gemaakte kosten terugbetaalt. Terwijl dit alles vaststaat probeert de NPO nog toezicht te houden op de journalistieke kwaliteitseisen. Wij zijn daarover echter al uit eigen initiatief in gesprek met het Commissariaat voor de Media dat volgens de staatssecretaris wel bevoegd is. ON! eist niet alleen kwijtschelding van de sancties, maar ook vergoeding van de juridische kosten die zij heeft moeten maken om zich tegen deze onrechtmatige sancties te verdedigen. Gelden die eigenlijk bestemd zijn voor het maken van mooie producties.”