Persberichten & Juridisch

Onderzoek bewijst: alleen links tevreden met de NPO

‘De Nederlandse Publieke Omroep zendt te veel linkse programma’s uit en biedt te weinig ruimte voor rechtse geluiden.’

Dit is één van de harde conclusies van een representatief onderzoek door Maurice de Hond van Peil.nl in opdracht van omroep Ongehoord Nederland.

Slechts 23% van de ondervraagden vindt de NPO evenwichtig. Onder de doelgroep van ON!, mensen die stemmen op de partijen PVV, BBB, FVD, JA21 en SGP, vindt maar liefst 81 procent de NPO te links. Vier op de vijf rechtse Nederlanders ziet zijn of haar denkbeelden te weinig terug in het publieke bestel. 52% van alle respondenten, zo’n 5.000 personen, vindt de insteek van de NPO te links. Dat is landelijk gemeten de helft van de bevolking!

Ook vindt 70% van onze doelgroep dat Ongehoord Nederland een avondslot verdient, wat de NPO ons tot nu toe weigert te geven. Dit is 39% onder alle respondenten.

In een reactie op het onderzoek stelt ON!-voorzitter Arnold Karskens:

Dit onderzoek toont glashard aan dat de NPO in strijd handelt met de Mediawet, die voorschrijft dat het publieke bestel een evenwichtig beeld moet geven van de samenleving. De uitslag van de laatste verkiezingen laten een overduidelijke verschuiving zien naar het rechter deel van het politieke spectrum. Ook die mensen betalen belasting en hebben daarom recht op een eerlijker deel van de uitzendtijd. Ik roep de NPO op eindelijk eens gehoor te geven aan hun stem, het structureel tegenwerken van ON! te staken en Ongehoord Nieuws op te nemen in de avondprogrammering. ON! kan en wil bijdragen aan een pluriformer en evenwichtiger NPO, zoals vereist in de Mediawet.‘

Andere opzienbarende uitkomsten zijn:

82% van onze doelgroep vindt dat de NPO migratie niet op een evenwichtige manier belicht. Dit is 52% onder alle respondenten.  

72% van onze doelgroep vindt dat de NPO klimaatverandering niet evenwichtig belicht. Dat is 41% onder alle respondenten

78% van onze doelgroep vindt dat de NPO de de discussie rond Zwarte Piet niet evenwichtig belicht. Dat is 48% onder alle respondenten

Enkele klachten en zorgen die door de ondervraagden zijn geuit over de NPO zijn:

Eenzijdige Berichtgeving: De NPO zou eenzijdig nieuws brengen en vaak alleen maar linkse standpunten belichten, zonder ruimte te geven aan andere perspectieven​​.

Woke en Diversiteit: De NPO wordt beschuldigd van het pushen van een woke agenda en overmatige aandacht voor diversiteit, wat volgens sommige kijkers niet representatief is voor de Nederlandse samenleving​​.

Neiging naar Activisme: De NPO wordt beschuldigd van activistische berichtgeving, vooral op het gebied van klimaat en sociale rechtvaardigheid​​.

Te Veel Politieke Correctheid: Er is het gevoel dat de NPO te politiek correct is en controversiële onderwerpen vermijdt of eenzijdig belicht​​.

Linkse Propaganda: De NPO wordt vaak beschuldigd van het verspreiden van linkse propaganda en het demoniseren van rechtse meningen​​.

Gebrek aan Kritische Journalistiek: Veel respondenten zijn van mening dat de NPO te weinig kritische journalistiek biedt en te veel meegaat in het dominante narratief​​.

Peildatum: 21 mei 2024

***