Ongehoord Nieuws

Ongehoord Nieuws #179: Boeren in Brussel, EU en oorlog

Donderdag mag Europa naar de stembus, maar boze boeren laten vandaag al massaal van zich horen in Brussel. De kersverse voorzitter van Agractie Alien van Zijtveld vertelt wat er op het spel staat.

Wybren van Haga en Bart Reijmerink zijn klaar voor de verkiezingen, maar zien de Europese Unie helemaal ontsporen. In de studio delen zij hun zorgen.

Het conflict in Oekraïne escaleert per week verder. Ab Flipse maakt zich grote zorgen en is klaar met de oorlogszucht van onze regeringsleiders.