Contributie 2024

Deze periode wordt voor een deel van onze leden het lidmaatschap van €10,- per jaar verlengd. Wij sturen u daarvoor een e-mail met betaallink. Omdat we overgaan op een nieuw systeem, vragen we ook iedereen die een automatische incassomachtiging afgegeven heeft om deze keer via de betaallink de contributie te voldoen. Uw contributie wordt niet automatisch geïncasseerd. Alleen betalende leden zijn officieel lid en tellen mee. Erg belangrijk in onze strijd met Hilversum, dus doe het snel!

Twijfelt u of de mail wel van Ongehoord Nederland afkomstig is? U kunt HIER de code die u van ons per e-mail heeft ontvangen invoeren om te verifiëren of het betaalverzoek echt van ons komt.