Lidmaatschapsvoorwaarden

Algemene voorwaarden lidmaatschap

Lidmaatschap staat open voor iedereen die in Nederland woont. Alleen ON! leden van 16 jaar en ouder worden door het Commissariaat voor de Media meegeteld voor de berekening van het aantal leden van ON!. 

Contributie
De contributie bedraagt € 10,00. Voor dit bedrag bent u twaalf maanden lang lid van ON!

Lidmaatschapsduur en opzegging
Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd tot wederopzegging. Lidmaatschappen kunnen worden opgezegd, tenminste 1 maand voor het einde van de lidmaatschapsperiode.

Opzeggen kan door een mail te sturen naar leden@ongehoordnederland.tv. Vermeld hierin uw naam, postcode en huisnummer.

Betaalwijze & betaling 
Het abonnementsgeld wordt jaarlijks vooraf betaald, via een automatische incasso. 

Gegevens aan derden
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt door ON! en worden niet verstrekt aan derden.