NPO server error

Korte clips

“Het werkelijke doel van de QR-code is controle” – Raisa Blommestijn

Langetermijnvisie op corona

Waar het demissionaire kabinet het afgelopen jaar de meest onlogische en vooral niet-werkende maatregelen afkondigde in de zogenaamde strijd tegen het coronavirus, werd op geheel systematische en logische wijze toegewerkt naar het einddoel: iedereen aan de QR-code.

Om dat mogelijk te maken, werd het coronatoegangsbewijs geïntroduceerd. Dit coronatoegangsbewijs blijkt het paard van Troje te zijn. Eenmaal ingevoerd, kan het verkrijgen van de QR-code namelijk steeds van andere variabelen afhankelijk worden: zo gaat niet alleen de optie testen er binnenkort af als het aan het demissionaire kabinet ligt (het zogenaamde 2G-systeem), maar wordt ook de booster verplicht voor het verkrijgen van de code.

Weggezet en uitgesloten

Ook wordt het coronatoegangsbewijs op steeds meer plaatsen verplicht. Naast het café, restaurant of de sportschool straks wellicht ook op de werkvloer of in het onderwijs.

Niet meewerken, betekent geen ‘vrijheid’ – of moet ik zeggen: geen ‘privileges’? Het leven wordt ons, de ongeveer 1,6 miljoen ongevaccineerde Nederlanders, steeds meer onmogelijk gemaakt. We worden opgejaagd, weggezet en uitgesloten.

En waarom? Wat is nu het doel van de QR-code?

Dat is overduidelijk niet het beschermen van de volksgezondheid. Na de invoering van het coronatoegangsbewijs schoot het aantal besmettingen namelijk letterlijk door het dak. Daarnaast neemt de werking van de heilig verklaarde vaccins snel af.

2G

Toch volhardt het demissionaire kabinet. Hugo de Jonge wil zelfs zó graag 2G dat hij bereid is negatieve adviezen hieromtrent van gezaghebbende organen achter te houden.

Maar wat is dan wel het doel? Het werkelijke doel van de QR-code is controle, zo blijkt uit officiële documentatie van internationale instanties, zoals de Europese Unie. Er wordt toegewerkt naar een Europese coronapas.

Digital ID

Deze pas is het begin van een digital ID waar naast de vaccinatiestatus ook reisinformatie, andere medische gegevens en bankgegevens aan worden gekoppeld. De overheid krijgt door de invoering van dit digital ID steeds meer inzage in het privéleven van burgers: de QR-code die zogenaamd ter bescherming van onze gezondheid werd ingevoerd, blijkt zo het begin van een surveillance state.

Ben je een brave burger en doe je keurig wat de overheid zegt? Dan behoud je je privileges. Maar oh wee als je dat niet doet, dan mag je niet meer deelnemen aan het openbare leven, mag je niet meer naar je werk, mag je niet meer reizen – en wie weet wat je nog meer onmogelijk wordt gemaakt.

Klinkt eng? Dat is het ook. Als we de officiële documentatie moeten geloven, is 1 februari de peildatum: dan moet de Europese coronapas worden geïntroduceerd. Ook wordt omtrent die datum de langetermijnvisie op corona voor Nederland gepresenteerd: als het aan de overheid ligt, komt de samenleving die we kenden van vóór corona nooit meer terug.

Maar volgens mij willen velen van ons die samenleving juist wel terug, volgens mij willen we geen digital ID. We willen onze vrijheid terug: en dan bedoel ik echte vrijheid en geen privileges.

Doordenderende trein

Dus: demonstreer, uit je mening en – misschien wel het allerbelangrijkste – weiger de QR-code. Als burgers hebben we de mogelijkheid deze doordenderende trein voor eens en voor altijd tot stilstand te brengen. Het moge duidelijk zijn: we hebben geen tijd te verliezen.