Achtergronden & opinie

Groningen de dupe van Duits wanbeleid: “de wereld op zijn kop”

Het kabinetsbesluit tweemaal zoveel Gronings gas te winnen dan afgesproken, zet volgens Eerste Kamerlid voor de PVV Ton van Kesteren “kwaad bloed” bij de Groningers. “Dat is niet de afspraak die de commissaris heeft gemaakt met de regering.” Er is volgens hem echter bewust niets wettelijks vastgelegd waardoor Rutte 3 de mogelijkheid heeft om op eerdere afspraken terug te komen: “Er is altijd een slag om de arm gehouden”.

Onveilig

Het ministerie van Economische Zaken maakte op 6 januari 2022 bekend dat er fors meer gas uit de Groningse gasbel moet worden gewonnen dan eerder was afgesproken. In plaats van de beraamde 3,9 miljard kuub zal de verwachte gaswinning zo’n 7,6 miljard kuub bedragen.  

De Groninger Bodem Beweging noemt het besluit onbegrijpelijk en vreest dat de toename in gaswinning tot extra aardbevingen zal leiden terwijl 90% van de huizen in het aardbevingsgebied nog altijd niet zijn beoordeeld op hun veiligheid. PVV-er Van Kesteren zegt tegen Ongehoord Nederland dat gedupeerden van de aardgaswinning nog altijd zeer moeizaam voor complexe schades worden vergoed omdat een omgekeerde bewijslast geldt. De gaswinning heeft tot enorm veel “ellende en verdriet geleid bij de Groningers … het is vreselijk wat er hier gebeurt”.

Geen keuze

De verantwoordelijk minister VVD-er Stef Blok zegt de teleurstelling van de bewoners in het aardbevingsgebied te begrijpen maar ziet niet van de opschaling af. Als reden noemt hij de vertraging van de bouw van een stikstoffabriek in het Groningse Zuidbroek die uit het buitenland geïmporteerd gas voor Nederlandse huishoudens geschikt moet maken. Ook wordt de onverwachte extra Duitse vraag voor Gronings gas genoemd waar Nederland contractueel aan moet voldoen. “Huizen moeten verwarmd worden, ook in Duitsland,” zo stelt minister Blok.

Zelfgecreëerd probleem

De Duitse aanvraag is voor Groningers moeilijk te slikken. Berlijn besloot in december 2021 onder druk van Brussel en Washington om het Russische gas uit de onlangs opgeleverde Nord-Stream 2 pijpleiding voorlopig niet te willen ontvangen. Het Duitse tekort aan energie is bovendien deels te wijten aan het besluit van de Duitse regering om kolencentrales te sluiten in hun wens om rigoureus over te stappen op groene energie. Omdat zonnecollectoren en windturbines weersafhankelijk en daarmee onbetrouwbaar zijn gebleken om een land in zijn energievoorziening te voorzien, zijn de Duitsers door hun klimaatbeleid extra afhankelijk geworden van onder andere Gronings gas. 

De wereld op zijn kop

De Noorderlingen die al jaren roepen om de gaswinning in hun provincie te beëindigen om verdere schade aan zichzelf en hun huizen te voorkomen, dreigen nu op te draaien voor politieke keuzes in Berlijn. Dit leidt ook in Den Haag tot grote verontwaardiging omdat er was overeengekomen dat alleen in het geval van een strenge winter extra gas zou worden gewonnen. “Groningen moet extra gas voor de Duitsers leveren, dat is de wereld op zijn kop” zo verklaart senator Ton van Kesteren. Het kabinet heeft tot 1 april om een definitief besluit over de gaswinning te nemen.

Foto: ANP