Achtergronden & opinie

Nederlandse vaccinatiebeleid: “gevaarlijk naïef, we doen maar wat”

“We weten het niet, dit hebben we nog nooit gedaan.” Recent geuite twijfel over de houdbaarheid van de huidige vaccinatiestrategie door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) dat toezicht houdt op de veiligheid voor geneesmiddelen, lijkt critici te bekrachtigen die zich al langer tegen het coronabeleid verzetten. Een van hen is neuroloog Jan Bonte. Hij verklaarde aan Ongehoord Nederland: “We hebben nog nooit voor een dergelijk virus op zo’n korte termijn zoveel prikken gegeven: we doen maar wat omdat we deze weg zijn ingeslagen. Het simplisme waarmee het immuunsysteem benaderd wordt en de veronderstelling dat we alles van het systeem weten, is gevaarlijk naïef.”

Op 11 januari verklaarde het geneesmiddelenbureau EMA zich zorgen te maken over de immuunrespons bij mensen die de vierde prik ontvangen. Het Europees agentschap stelt dat er niet voldoende data is om het injecteren van boosters met het huidige vaccin mee te onderbouwen. Het hoofd van de EMA Marco Cavaleri zei dat herhaaldelijke vaccinaties binnen een korte tijdspanne bovendien geen langetermijnstrategie kon zijn. 

Graadmeter

Israël is een van de landen die vooroploopt bij het vaccineren van zijn bevolking in de strijd tegen COVID-19. In november 2021 had het grootste deel van de volwassen bevolking zijn eerste booster al ontvangen. Het land dat de vierde booster inmiddels voor medewerkers in de zorg en zestigplussers beschikbaar heeft gesteld, geldt daarom wereldwijd als een belangrijke graadmeter voor het te voeren beleid van andere overheden. 

De eerste resultaten van het onderzoek naar de effectiviteit van de tweede booster lijkt een vervijfvoudiging van de antilichamen aan te tonen. Toch waren de voorlopige resultaten volgens de Israëlische leider van het onderzoek professor Gili Regev Yochay minder dan verwacht: “we hadden op betere resultaten gehoopt. Een vervijfvoudiging is goed, maar niet genoeg. Het geeft niet hetzelfde effect als het eerste boostershot.” Het zou betekenen dat we elke vier maanden opnieuw gevaccineerd moeten worden “en dat is niet het doel”.

Nederlandse boosterplannen

De Nederlandse overheid houdt vooralsnog vast aan de ingezette koers. Het kabinet is voornemens om drie boosterprikken in 2022 te zetten, en tenminste één in 2023. Dat beleid gaat dwars in tegen de recente adviezen van het EMA. Die nieuwe inzichten zouden dan ook een nieuwe beschouwing van het voorgenomen beleid vragen. Dat geldt zeker voor de meest kwetsbaren uit onze samenleving die zelf geen afgewogen keuze kunnen maken. Ouders van gezonde kinderen tussen vijf en twaalf jaar oud krijgen vanaf 18 januari een uitnodiging om zich te laten vaccineren. Dat betekent dat ook zij in het huidige ‘priktraject’ bij de booster zullen uitkomen. Dat baart legio specialisten zorgen die waarschuwen voor de potentiele gevaren op lange en korte termijn.

Onomkeerbaar

De viroloog, immunoloog en moleculair bioloog Robert Malone die de in het vaccin gebruikte mRNA-techniek voor een belangrijk deel heeft ontwikkeld, waarschuwt ouders om een overwogen keuze te maken tussen de risico’s van het virus en die van het vaccin voor hun kind. “Ouders zouden twee keer na moeten denken voor ze hun kinderen vaccineren. Voor kinderen is de kans om aan COVID-19 te overlijden verwaarloosbaar, de kans om later in hun leven serieuze schade op te lopen door de giftige inentingen is dat zeker niet. Ongewenste bijwerkingen kunnen zo ernstig zijn dat kinderen er voor in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. Vrijwel alle bijwerkingen zijn bovendien onomkeerbaar. Er is geen manier om het te herstellen.”  

“Een deel van die kinderen gaat daaraan overlijden”

Neuroloog Jan Bonte onderschreef in het interview van De Nieuwe Wereld de gevaren. “De kans op een hartspierontsteking na de tweede injectie is vier keer zo groot als de eerste injectie: de kans bij een derde booster zou nog wel eens veel hoger kunnen zijn.” De medisch specialist ontkrachtte daarbij de gangbare verdediging dat het om milde gevallen zou gaan en dat kinderen vaak snel herstellen. “De ernst van de klachten en symptomen is niet de belangrijkste prognostische factor. Volwassenen en kinderen die littekenweefsel op de hartspier hebben … hebben een verhoogde kans om te overlijden aan een hartaandoening. Vooral de kans op een acute hartstilstand, acute hartdood is in de jaren daarna fors verhoogd. Dus ook al is het risico klein, een deel van die kinderen gaat daaraan overlijden. En dat terwijl de kans om te overlijden aan COVID-19 nagenoeg nul is”. Bonte noemt ter ondersteuning het feit dat er in Groot-Brittannië twee gezonde kinderen per miljoen zijn overleden: “Voor de ouders is dat een drama, maar de sterfte aan influenza en RSV (verkoudheidsvirus) is minstens tien keer zo hoog.” Hij stelt daarom de vraag: “Hoeveel boosters durf jij je kind te geven? Hoeveel schade gaat het opleveren?” Ook immunoloog Theo Schetters die onderdeel uitmaakt van Stichting Artsen Covid Collectief, een onafhankelijke non-profitorganisatie van meer dan 2500 artsen en medisch professionals, zegt: “als je dan voordeel tegen nadeel afweegt, kom ik tot de conclusie: niet doen.”

Een doodzonde

Viroloog Geert van den Bossche die voor vaccin-onderzoeksafdelingen van grote farmaceuten heeft gewerkt, waarschuwt al langere tijd voor de potentiele gevaren van de massale vaccinatie. In een interview met Blckbx op 5 januari jongstleden noemde hij het vaccineren van kinderen tegen COVID-19 “een doodzonde.” Hij wordt daarin bijgevallen door de directeur van het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam: “Kinderen ontwikkelen robuuste en duurzame afweer tegen COVID-19.” Van den Bossche zegt: “De vaccinatie van kinderen tegen SARS COVID 2 is niet alleen zinloos, maar bovendien een gevaar. Absolute onzin. Ik ben bereid om met elke wetenschapper die dit durft te betwijfelen in debat te gaan.”

Censuur

Het zo begrijpelijk en volledig mogelijk informeren van patiënten die een medische behandeling ondergaan, is een grondbeginsel binnen de geneeskunde. Desondanks vinden onderbouwde twijfels van specialisten en wetenschappers slechts zelden het grote publiek.

Die tegengeluiden worden zelfs actief tegengewerkt. Zo werd eerdergenoemde Dr. Malone als een van de grootste autoriteiten op het onderwerp begin 2022 van Twitter gegooid omdat hij ‘ongegronde’ twijfel over de vaccinaties zou verspreiden. Het onderschrijft dat er van hoor en wederhoor in het huidige debat nog altijd geen enkele sprake is.

Foto: ANP