Persberichten & Juridisch

Verklaring bestuur Ongehoord Nederland op tweede rapport NPO Ombudsman


Het bestuur van omroep Ongehoord Nederland heeft kennisgenomen van dit tweede rapport van de NPO Ombudsman en vindt het in veel gevallen eenzijdig, niet aantoonbaar en subjectief. Uiteraard nemen we opbouwende kritiek van de NPO Ombudsman ter harte. Het programma Ongehoord Nieuws heeft de laatste maanden een grote kwaliteitsslag gemaakt. Maar bij ons opinieprogramma is volgens ons geen sprake van, zoals zij stelt, ‘een patroon van onjuiste informatie’ of het schenden van journalistieke code.
 
Ongehoord Nederland is een jonge omroep, die tweemaal per week in het opinieprogramma Ongehoord Nieuws de andere zijde van de nieuwsbol toont over grote maatschappelijke onderwerpen als massa-immigratie, energietransitie, coronabeleid, groeiende invloed van globalistische organisaties, het stikstofbeleid en het behoud van de Nederlandse tradities.
 
De NPO Ombudsman gaat er in haar rapport aan voorbij dat er over deze thema’s bij grote groepen Nederlanders anders wordt gedacht dan gebruikelijk door andere omroepen. Ze bekijkt de zaken volgens ons -na een eerste globale lezing van het rapport- vanuit de heersende meerderheidsvisie en interpreteert de feiten alsmede de geldende normen en publieke waarden te veel dienovereenkomstig. Wij maken ons ernstige zorgen over deze eenzijdigheid. Zo dreigt het geluid van de minderheid binnen de publieke omroep (weer) te worden uitgesloten. De houding van de ombudsman druist naar ons inzicht in tegen de waarden van de Mediawet die een pluriform omroepbestel voorstaat.
 
Wij verzoeken het NPO bestuur om ditmaal eerst in te gaan op ons (herhaalde) verzoek om aan de tafel te gaan zitten en een inhoudelijk en opbouwend gesprek te voeren. Omroep ON! vertegenwoordigt immers een substantieel deel van de bevolking dat zich tot voor onze komst ‘ongehoord’ voelde.