Achtergronden & opinie

Is schokkend chat-verkeer Britse coronaminister reden dat Hugo de Jonge zijn corona-appjes geheim houdt?

De voormalige coronaminister van het Verenigd Koninkrijk Matt Hancock is ernstig in verlegenheid gebracht. The Telegraph beschikt over al zijn app-verkeer tijdens de coronacrisis. Uit de appjes blijkt dat bewindspersonen binnenskamers genuanceerd spraken over het gevaar van corona, maar er in het openbaar alles aan deden om de bevolking bang te maken. Deze strategie was bedoeld om gehoorzaamheid af te dwingen en Conservatieve politici de wind uit de zeilen te nemen.

Het lek komt van journaliste Isabel Oakeshott. Zij kreeg inzage in zijn app-verkeer omdat ze een boek wilde schrijven over de covid-periode. Ze schrok zo van wat ze aantrof dat ze alle berichten heeft doorgespeeld aan de krant The Telegraph, tegen haar geheimhoudingsverklaring in. Voormalig coronaminister Matt Hancock heeft haar inmiddels beschuldigd van “diep verraad,” maar zij stelt dat ze heeft gehandeld in het nationale belang.

Minister Hancock over bang maken bevolking: “Wanneer zetten we de nieuwe variant in?”

Eerst isoleren en dan bang maken. Dat is het recept voor blinde gehoorzaamheid, aldus wetenschappelijk onderzoeker Alexandra Stein in haar boek “Terror, love, and brainwashing.” Ze schrijft: “Isoleer de volger van zijn veilige sociale omgeving en wek angst op. Het resultaat? Doodsbange, gestresste volgers, die naar iemand toe vluchten: de leider of groep.

Het Britse kabinet volgde deze strategie. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een app-uitwisseling tussen coronaminister Matt Hancock en media-adviseur Damon Poole op 13 december 2020.

Het land zit sinds 31 oktober in lockdown maar het volk houdt zich onvoldoende aan de isolatieregels, aldus de twee. Ze vrezen weerstand van de bevolking, met name van politieke concurrenten.

De media-adviseur stelt voor om de drie maanden geleden ontdekte alfa-variant aan te grijpen om de druk op te voeren. Hierop reageert de minister met: “We jagen hen de stuipen op het lijf met de nieuwe variant.” De media-adviseur: “Ja, dat zal zorgen voor de gewenste gedragsverandering.” De minister: “Wanneer laten we de nieuwe variant los?”

De volgende dag verschijnt Matt Hancock in de media om “zijn zorgen te uiten over de Britse variant.” Hij dringt aan op strenge naleving van de regels om elkaar “veilig te houden.”

De media nemen het verhaal gretig over. Objectieve discussie over of de nieuwe variant daadwerkelijk schadelijker is, blijft uit.

Eerst een media-offensief, daarna vrijheidsberoving

Zes dagen later, op 19 december, kondigt premier Boris Johnson extreme vrijheidsberoving aan in het grootste gedeelte van Londen en het Zuid-Oosten en Oosten van het hele land. De 16 miljoen inwoners mogen deze gebieden niet verlaten en mogen alleen overnachten in hun eigen huis.

Bezoek is niet toegestaan, behalve met één ander persoon in de open buitenlucht. Overtreders die de kou toch trotseren om hun familie te zien, krijgen exorbitant hoge boetes.

Binnenskamers spreken veel Britten zich uit over het “cancellen van Kerstmis,” maar georganiseerde tegenstand blijft uit. De strategie om angst aan te wakkeren, blijkt succesvol.

Een week later rolt Matt Hancock de nieuwe regels uit in een nog groter gedeelte van Engeland.

Op 10 januari vat Simon Case, de hoogste ambtenaar van het Verenigd Koninkrijk, de strategie samen in een WhatsApp-bericht aan Matt Hancock: “De berichtgeving opvoeren – de angst- en schuldfactor is essentieel.”

Gebruikt het Nederlandse kabinet dezelfde strategie?

In januari 2021 grijpen Hugo de Jonge en het kabinet de Britse variant aan om de vrijheid van de Nederlandse bevolking nog verder in te perken. Zo voert men de avondklok in, een op dat moment al zeer controversiële maatregel die achteraf niet bleek te werken. Nederlanders mogen tussen 21:00 uur en 04:30 uur hun huizen niet uit. Allemaal “uit grote zorgen om de Britse variant,” aldus het kabinet.

Voor invoering van de avondklok verschijnt Hugo de Jonge regelmatig in de media. Net zoals zijn Britse tegenhanger dringt hij aan op strenge naleving van de regels. De Britse variant zou veel gevaarlijker zijn, mede “door verspreiding onder kinderen.” Ook in de Nederlandse media blijft kritische evaluatie van deze uitspraken uit, evenals tegenstand onder de bevolking.

Op de persconferentie van 12 januari kondigen Rutte en de Jonge aan dat een langere lockdown nodig is. “We hebben geen andere keuze, ook door de Britse variant.” In dezelfde persconferentie zegt het duo “te gaan kijken naar een avondklok.” Deze gaat niet veel later in, op 23 januari.

De Nederlandse strategie vertoont overeenkomsten met die in Groot-Britannië, waarvan nu bekend is dat ze het doel had om angst te zaaien. Oppositiepartijen als FvD en BVNL beschuldigen het kabinet al langer van het gebruiken van angst om gehoorzaamheid af te dwingen. Er is echter nog geen “smoking gun” zoals in Engeland. Dit komt mede door Hugo de Jonge, die grote druk uitoefent op zijn voormalige ministerie om zijn corona-appjes geheim te houden.

De Duitse strategie om het volk bang te maken

De Duitse krant Die Welt onthulde al in februari 2021 dat de Duitse regering nauw had samengewerkt met wetenschappers om met een zo effectief mogelijke propagandastrategie op de proppen te komen. Het gevaar van corona moest worden overdreven om het draagvlak van repressieve maatregelen te vergroten. Zo moest het beeld worden opgeroepen van “stervende familieleden” waarvoor geen plaats meer was in het ziekenhuis.

Dit angstbeeld kwam ook veelvuldig terug in Nederlandse berichtgeving in maart en april 2020. Kranten en nieuwssites publiceerden voortdurend persoonlijke verhalen van families die hun (groot)ouders waren kwijtgeraakt aan corona. Hoopgevend nieuws uit wetenschappelijke hoek, bijvoorbeeld dat de infectie sterftecijfer veel lager lag dan in eerste instantie werd aangenomen, werd genegeerd en niet gepubliceerd.

Verdere onthullingen in de “Lockdown Files”

The Telegraph publiceerde nog veel meer over de gelekte WhatsApp-berichten van coronaminister Hancock in de zogenaamde “Lockdown Files.” Hieruit blijkt dat de Britse overheid al op de hoogte was van de verschrikkelijke gevolgen van lockdowns, nog voor de eerste was ingesteld.

Simon Case, de hoogste ambtenaar van het land, waarschuwde Hancock als volgt: “Volledige lockdowns optimiseren onze samenleving/economie voor het naar beneden brengen van het Covid R-getal – maar ze zijn verschrikkelijk voor andere zaken (zoals gezondheid, banen, educatie, sociale samenhang, mentale gezondheid, etc.” 

Toen er in september 2020 een tweede lockdown aankwam, waren veel Conservatieve volksvertegenwoordigers ronduit tegen. Hierop liet Hancock een adviseur een spreadsheet opstellen met daarin de grootste druktemakers en startte een gerichte campagne om hun steun af te dwingen. In de woorden van zijn adviseur: “Die gasten hun herverkiezing hangt in veel gevallen van ons af en we weten wat ze willen.”