Ongehoord Nieuws

Ongehoord Nieuws #89: Wokespecial

In de week van 20 t/m 24 maart krijgen kinderen op meer dan 2500 basisscholen in ons land seksuele vorming tijdens de Week van de Lentekriebels. Ondanks dat scholen hiermee aan een wettelijke verplichting voldoen, leidt het tot ophef en ongerustheid bij ouders. Kinderen zouden op te vroege leeftijd met te expliciet materiaal worden geconfronteerd.

Vanuit de klassieke homobeweging worden vraagtekens gezet bij de regenbooglobby. Met name de rol van COC Nederland om politieke partijen te bewegen om zogenaamde Regenboogstembusakkoorden met elkaar aan te gaan, stuit op verzet. Het normale democratische proces, waar ook kiezers en verkiezingsprogramma’s bij betrokken zijn, wordt op deze manier omzeild terwijl tegelijkertijd een radicale woke agenda over de samenleving wordt uitgerold.