Persberichten & Juridisch

Bezwaarschrift tegen sanctie 2

Op 31 maart 2023 heeft Ongehoord Nederland een bezwaarschrift ingediend in reactie op het tweede sanctiebesluit door de RvB NPO van 22 december 2022.

Ongehoord Nederland is toegetreden en geaccepteerd om het andere geluid dat leeft bij een significant deel van de bevolking te laten horen. Om de andere kant van de nieuwsbol te belichten en daarmee de pluriformiteit van de publieke omroep te vergroten.

Bijlagen: