Service

Service aan leden en kijkers: ingebrekestelling NPO

Veel leden en kijkers hebben in het voorjaar een bezwaarschrift ingediend bij de Raad van Bestuur van de NPO tegen het verzoekbesluit van de NPO aan de staatssecretaris van Cultuur en Media om onze uitzendlicentie in te trekken.

Velen van u vernamen nog niets van de NPO en vragen ons wat u kunt doen.

U kunt de NPO in gebreke stellen middels een brief. Een voorbeeld van een ingebrekestelling vindt u hier. U kunt het document uitprinten, invullen en per post versturen naar de NPO.

Als de RvB NPO niet binnen twee weken reageert, kan zij van rechtswege een dwangsom opgelegd krijgen.