Persberichten & Juridisch

Ongehoord Nederland stelt NPO in gebreke

Ongehoord Nederland stelt de NPO in gebreke vanwege het uitblijven van een besluit op het bezwaar dat ON! tegen sanctie III heeft aangetekend.

De staatssecretaris van Cultuur en Media heeft in december 2023 aangegeven dat de NPO onbevoegd is en dat zij in elk geval sanctie I en sanctie III juridisch gezien niet kon en mocht opleggen. Desondanks heeft de Raad van Bestuur van de NPO de opgelegde sancties niet ingetrokken en terugbetaald.

ON! wenst snel helderheid over sanctie III ter hoogte van € 131.885, die is opgelegd wegens het vermeend stelselmatig schenden van de Journalistieke Code. Volgens de wet dient binnen drie maanden een besluit op bezwaar te worden genomen. We zijn inmiddels bijna acht maanden verder. Reden dat ON! de NPO in gebreke stelt.

Voorzitter Arnold Karskens: “Als de NPO binnen twee weken niet alsnog een besluit neemt, dan zal de NPO wettelijke dwangsommen moeten betalen aan ON! en kan ON! wegens het niet tijdig nemen van het besluit onmiddellijk naar de rechter stappen.”