Register financiële belangen en beleggingen

Er zijn geen financiële belangen en beleggingen geconstateerd bij de leden van de Raad van Toezicht en het bestuur die in conflict kunnen zijn met Ongehoord Nederland.