Steun ON! met een donatie.

Hilversum wil ons de mond snoeren. Alles wordt uit de kast gehaald om het vrije geluid van ON! op de publieke omroep te weren. Wij zullen ons maximaal verzetten tegen deze aanval. Uw steun kunnen wij goed gebruiken om het ongehoorde geluid op de publieke omroep te laten voortbestaan.

Totaal: € -