Persberichten & Juridisch

Met geldboete wil NPO het zwijgen opleggen aan andersdenkenden in Nederland

Omroep Ongehoord Nederland betreurt het besluit van de Raad van Bestuur van de NPO d.d. 10 januari jongstleden om de sanctie van 5 juli 2022 te handhaven. Het bezwaar dat omroep ON! tegen dit eerste NPO-sanctiebesluit heeft aangetekend, is door de Adviescommissie Bezwaarschriften Publieke Omroep op 14 december 2022 om redenen die deze beslissing niet kunnen dragen van tafel geveegd.

De NPO-sanctie, die naar aanleiding van het gebrekkig onderbouwde en politiek gekleurde rapport van NPO Ombudsman Margo Smit is opgelegd, blijft omroep ON! zien als een aanval op de Vrijheid van Meningsuiting in Nederland.
Ongehoord Nederland vertolkt de gevoelens van miljoenen Nederlanders die een kritische stem willen horen over onder andere massa-immigratie, klimaathysterie en de verstikkende invloed van woke op onze samenleving. Iedere geldboete van de NPO, hoe laag ook, is volgens ON! het zwijgen opleggen aan andersdenkenden in Nederland en daarmee handelt de NPO in strijd met artikel 7 van de Grondwet en de Mediawet.
Gesteund door de vele sympathiebetuigingen zet omroep ON! dan ook de stap naar de rechter en desnoods naar het hoogste gerechtscollege, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Lees hier de uitgebreide visie van professor Paul Cliteur op het eerste rapport van de NPO Ombudsman: ‘De eisen die NPO Ombudsman stelt, doen geen recht aan beginselen democratische rechtsstaat, Mediawet en Journalistieke Code NPO.’